„Ke zvýšení ceny nájmů o 10 Kč/m2/měsíc (zhruba 15 – 19%) došlo letos od 1. ledna, ale pouze u nově uzavíraných nájemních smluv na byt, tzn. 62Kč/m2/měsíc, 70Kč/m2/měsíc a 77Kč/m2/měsíc. V bytech pro příjmově vymezené osoby činí nájemné 36Kč/m2/měsíc,“ sdělil Deníku mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Od roku 2014 funguje podle jeho slov v Uherském Hradišti přidělování bytů formou soutěže nájemného, kde rozhoduje nejvyšší nabídka. Ve správě města Uherské Hradiště je celkem 617 bytů.

Město Uherský Brod se podle slov tamní mluvčí Elen Sladké řídí v rámci nájmů usnesením rady města, kdy bylo schváleno, že se nájem upravuje o pět procent, nikoliv o aktuální koeficient inflace.

„V nejbližší době nemáme pokyny či náznaky, že by město chtělo upravovat výši nájmů. Co se týče bytů, má město Uherský Brod k dispozici 183 městských bytů, devět sociálních bytů a 148 bytů v Domově s pečovatelskou službou.

V městských bytech Kunovic se podle starosty Pavla Vardana zvyšuje nájemné o hodnotu inflace, tzn. o 15,1%, zvýšení se týká 45 bytů.

Město Bojkovice disponuje podle tamního starosty Petra Viceníka nájemními byty, byty pro nízkopříjmové obyvatele a byty v Domech s pečovatelskou službou (DPS). Nájmy se v těchto bytech zvyšují vždy k 1. červenci daného roku o inflaci uznanou ČSÚ. K 1. lednu letošního roku tam k nárůstu nedošlo, ale dojde k němu až k letošnímu 1. červenci.

„Co se týče plateb za otop, společné energie, vodu apod. dojde v DPS k 1. březnu k průměrnému navýšení záloh z 1200 Kč na 1600 Kč. V ostatních bytech došlo od 1. ledna nebo 1. února k navýšení výše uvedených plateb záloh z důvodů vzrostlých cen o 100 procent,“ doplnil Petr Viceník.