Tím byla symbolicky odstartována oprava svatostánku, jehož stavba vznikla koncem 13. století jako typický cisterciácký kostel před klášterní branou.

Zvon si odvezl do své zvonařské dílny k restaurování

Petr Rudolf Manoušek, tělem i duší zvonař z rodiny, kde se řemeslo dědí z otce na syna již přes sto let. Mezi jeho díla patří například nové srdce zvonu Zikmund ve věži Svatovítské katedrály.

„Restaurování zvonu bude spočívat v jeho vyčištění, konzervaci a opravě jeho příslušenství. Bude třeba vykovat nové srdce zvonu, opravit jeho kování a dřevěnou hlavici, na níž visí.,“ popsal omlazení zvonu Manoušek, bušící srdce českého zvonařství. Protože je zvon v závěsu volný, bude muset staré čepy nahradit novými, osadit do ložisek a teprve pak může být zvon zavěšen zpět do věže Cyrilky.

„Do ní se vrátí, až bude kompletně ukončena rekonstrukce kaple. Zvon je totiž vždycky jakousi korunou díla,“ podotkl zvonař. „Zvon, který ulil v roce 1759 brněnský zvonař Liborius Martinů, je zasvěcený Panně Marii. Na jeho těle jsou kromě ní ještě vyobrazeni sv. Barbora, sv. Josef. a Archanděl Michael,“ prozradil Petr Hudec z velehradské farnosti.

Obnova Cyrilky proběhne v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který realizuje Římskokatolická farnost Velehrad. „Práce, které by měly skončit v listopadu letošního roku, si vyžádají částku 7,1 milionu korun včetně DPH,“ sdělila koordinátorka projekt Věra Homoláčová.