Video pod heslem „Společně s námi můžete v ZUŠce tančit a zpívat, kreslit a hrát!“ dává letmo nahlédnout do bohaté šíře oborů a aktivit školy a zároveň zve děti a rodiče k talentovým zkouškám.

Časopisu ZUŠ dali jméno účastníci veřejné ankety, které se zúčastnilo téměř 300 žáků, rodičů i přátel školy. Nakonec byl zvolen název LIDUŠKA. Škola se jím přihlašuje ke své osm desítek let trvající historii, po kterou sice název školy doznal několika změn, lidově se však vžilo označení „chodit do lidušky“ – tehdejší Lidové školy umění.

„Časopis bude vycházet čtvrtletně v plánovaném nákladu až 2 000 výtisků, nulté číslo vyšlo 6. května. Liduška bude poutavou formou představovat dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti dění ve škole, seznamovat je s učiteli a uměleckým vzděláváním v jednotlivých studijních oborech. Na jeho obsahu se podílejí i žáci školy,“ informovala Marika Blažková s tím, že 27. květnem startují na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020.

Uherskohradišťská Základní umělecká škola je jednou z největších v České republice, v současné době ji navštěvuje 1 900 žáků. Mnozí z jejích absolventů nejenže pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých fakultách, ale hlavně vytvářejí umělecký svět tohoto města i celého Slovácka.