„Připomínky pacientů ohledně zřízení této služby nenecháme bez povšimnutí. Už jsme vytipovali i prostory, v areálu nemocnice, kde by tato pohotovost mohla fungovat. Výsledek nyní závisí na jednání s lékaři a doladění dalších systémových kroků. Stomatologů je v regionu poměrně hodně, takže by je neměla odrazovat případná četnost těchto služeb,“ poznamenal krajský radní pro zdravotnictví Bronislav Fuksa.

Pro zřízení pohotovosti je také zubař Bassam Rabah z Bojkovic. „Jsme tady pro pacienty, takže já bych se do případné pohotovosti určitě zapojil,“ míní Rabah. Jeho příslib vítají zejména pacienti, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli potíže se zuby. Mezi nimi je i pacient z Uherského Hradiště, který se silně krvácející ranou po vytrženém zubu moudrosti absolvoval noční putování mezi hradišťskými specialisty, nemocnicí a zlínským zdravotnickým zařízením. Pomoci se dočkal po čtyřech hodinách cestování ve Zlíně, na oddělení ORL celý článek ZDE. Někteří regionální politici dávají pacientům za pravdu, že stávající možnosti, které skýtají nemocnice až v Brně a Olomouci, jsou pro obyvatele Slovácka nedostatečné.

„Nepřetržitá pohotovost by měla fungovat alespoň v krajských městech. Otázkou je, jak by tuto službu zřizovatel financoval. To je ale věcí systému, nikoliv pacienta. Pohotovost by mohla hradit například příslušná obec nebo pojišťovna. V kraji je dost odpovědných úředníků, aby tento problém co nejdřív vyřešili,“ domnívá se poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Uherského Hradiště Antonín Seďa.

Předseda Oblastní stomatologické komory Uherské Hradiště Bedřich Fridrich ale případné zřízení pohotovostí vnímá jako značně neekonomické.

„Za posledních několik let jsem se nesetkal s případem, že by pacient hledal pomoc specialisty v pozdních nočních hodinách. Podle mých informací nejsou příliš využívány ani víkendové pohotovosti. Jako smysluplné bych spíše viděl, kdyby se pacienti domlouvali přímo se svými stomatology, zda se na ně v případě komplikací mohou obrátit,“ navrhuje Fridrich.

Související článek:

ANKETA: Obnoví noční zubařskou pohotovost?