Od nového roku totiž nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který tuto povinnost nově nařizuje. Tento kodex přináší také další zásadní změny v oblasti ztrát a nálezů.

Klíče, peněženka, mobilní telefon či jízdní kolo bývají nejčastějšími předměty, které lidé ztrácí. Svědčí o tom seznamy, které město Uherské Hradiště uveřejňuje včetně fotografií na svých webových stránkách. „Evidujeme zejména věci po kapsách a jízdní kola. U nakládání s nalezenými věcmi přináší nový občanský zákoník určité změny. Na úpravě právě pracujeme. Od nového roku se například změnila doba, po které se stává nalezená věc majetkem města. Ta činí tři roky. Po uplynutí této lhůty nabídne město věci k odprodeji. Zveřejněné předměty jsou prodány vždy prvnímu zájemci, který zašle žádost," potvrdil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Nový občanský zákoník také říká, že pokud najdete věc bez identifikace, bez jména a adresy, lze ji odnést na úřad, jenž eviduje ztracené věci. Majitelé si je tam mohou vyzvednout. Města spolupracují v předávání nalezených předmětů s městskými policisty. „Nejprve zjišťujeme totožnost nálezce, v jeho přítomnosti se sepíše, co je předmětem nálezu a on nakonec úřední záznam podepíše. Veškeré nálezy poté předáváme na Městský úřad," uvedl velitel hradišťských strážníků Vlastimil Pauřík.

V Uherském Brodě seznam nálezů na webových stránkách nevyvěšují, ale tak jako v ostatních městech se snaží původní majitele dohledat. Například u dokladů, peněženek a podobně. To však není bohužel možné v případě klíčů a podobných neoznačených věcí. „Celkem bylo v roce 2013 na Městském úřadě v Uherském Brodě zaevidováno 75 nálezů, z toho se majitele najít a prokázat podařilo ve 20 případech. Nejčetnějším nálezem byly klíče, ať už samostatně nebo ve svazcích. Mezi další nálezy, které se vyskytovaly ve více případech, patřily mobilní telefony, peněženky a osobní doklady," vyjmenovala mluvčí města Uherský Brod Elen Sladká.

Nový občanský zákoník však přichází i s tím, že se při odevzdávání nálezu bude také důsledně posuzovat, jestli nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů. Rozhodně tedy nebude možné odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu zcela nepojízdné. V takových případech bude nálezci doporučeno, aby věc vhodil do kontejneru či předal do sběrného dvora.

Autor: Pavla Pinďáková