Uherské Hradiště tehdy přistoupilo na změnu smluv, k nelibosti některých zastupitelů. Jejich podnětem se proto v posledních dnech zabývalo také ministerstvo vnitra. To ve svém dopise zaslaném v uplynulých dnech do rukou starosty města Stanislava Blahy (ODS) konstatovalo, že ke změně smlouvy došlo v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo Uherského Hradiště tak pravděpodobně bude změnu smlouvy projednávat ještě jednou.

PARKUJE SE I NA TRÁVĚ

„Čtrnáct roků zpátky jsme si zaplatili parcelu, abychom mohli pohodlně ve Štěpnicích parkovat, ale tenkrát to ještě nebylo tak hrozné. Dnes se však nedá parkování ve Štěpnicích hodnotit jinak než jako katastrofální. Je někdy až tragikomické sledovat řidiče z okna, kteří i několikrát dokola objíždí blok, aby našli jedno parkovací místo," kroutí hlavou Dagmar Chvílová ze Štěpnic. Situace podle jejích slov zachází až tak daleko, že se řidiči snaží parkovat i na trávě.

Uherské Hradiště přitom mohlo nechat veřejné parkoviště či parkovací dům vystavět do roku 2019 soukromým investorem, firmou Manag, která se smlouvou v roce 2009 k tomu zavázala pod zálohou ve výši deseti milionů. Podle uherskohradišťského zastupitele Jana Zapletala (ANO) však město nepochopitelně tuto podmínku smlouvy v roce 2014 vypustilo.

MĚSTO POCHYBILO?

„Namísto toho, aby musel řešit investor veřejná parkovací místa, se nyní snaží horko těžko vyprojektovat nějaká parkovací místa ve Štěpnicích samo vedení města, které je bude navíc platit ze svého. Upřímně mi přijde zvláštní, proč v roce 2014 byla smlouva změněna v neprospěch Uherského Hradiště," upozornil na nevýhodné jednání. Jan Zapletal tak inicioval dopis na ministerstvo vnitra, aby případ prošetřilo. To nakonec shledalo pochybení města při změně smluv a označilo vypuštění parkovacího domu či veřejného parkoviště z textu za neplatné. „Změny uzavřené kupní smlouvy byly natolik podstatné, že jejich přijetí mělo předcházet řádné zveřejnění záměru.

Jak na úřední desce městského úřadu, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup," uvádí se v dopise zaslaném z Ministerstva vnitra.

PARKOVACÍ MÍSTA VEŘEJNOST ODMÍTLA KVŮLI CENĚ

Vedení města však nesouhlasí s tvrzením, že by mělo jít v roce 2014 o nevýhodnou změnu smlouvy. „Zástava deseti milionů korun byla na celý obytný komplex, jehož jednou součástí bylo i veřejné parkoviště či parkovací dům. Tuto podmínku jsme posléze ze smlouvy vypustili, neboť z průzkumů firmy Manag vyplývalo, že veřejnost nová parkovací místa odmítala jednak kvůli jejich ceně, jednak kvůli prostoru, v němž měla být vystavěna," poznamenal už před časem Stanislav Blaha. Vyjádření ministerstva však prozatím komentovat nechtěl.

ZASTUPITELSTVO ZNOVU ZASEDÁ

„K přijetí oficiálního stanoviska musí mít město Uherské Hradiště vzhledem k složitosti celé věci dostatek času, neboť je nutné věc komunikovat na všech potřebných úrovních a za dohledu právního zástupce," dodal Jan Pášma. Jednat o parkovišti ve Štěpnicích budou zastupitelé už v pondělí 5. prosince. Ti buď letos, nebo až na příští schůzi v únoru dostanou další šanci rozhodnout, zdali má společnost Manag vystavět veřejné parkoviště na své náklady.