Jeden z paragrafů totiž radě města či starostům jednotlivých obcí odebere možnost udělovat výjimky kulturním akcím z rušení nočního klidu. Nově budou muset být všechny akce končící až v pozdních večerních či dokonce ranních hodinách zaneseny do obecní vyhlášky. To znamená, že každý koncert či zábavu musí schválit zastupitelstvo, které se ovšem neschází zrovna každý týden. Hrozilo by tedy, že koncert bude nenávratně zrušen.

Zaskočený byl změnou pravidel pro pořádání koncertů organizátor Buchlovského hudebního léta Filip Dohnal.

„Tuto informaci slyším poprvé, nicméně se budeme snažit najít společnou řeč s obcemi tak, aby vše fungovalo stejně jako dodnes. Přestože jsme v rámci programu Buchlovského hudebního léta pouze třikrát přesunovali koncert, v budoucnu by s tím mohly nastat problémy, protože bychom měli v obecní vyhlášce schválen pouze určitý termín," je si vědom možných komplikací.

Jeho obavy potvrdil buchlovický místostarosta Bořek Žižlavský.

„Neumím si přestavit, že by se zastupitelstvo tak rychle operativně sešlo kvůli koncertu," sdělil Slováckému deníku s tím, že je ale možné, že by případné odložení bylo přímo zahrnuto ve vyhlášce.

Zda by to ovšem bylo skutečně možné, to v tuto chvíli není jisté.

„Výjimky z nočního klidu budou muset být stanoveny přímo v textu obecně závazné vyhlášky, jinak nebude možné akci uspořádat," řekla pouze mluvčí Ministerstva vnitra Martina Němcová.

Tři výjimky

Kdy se může zrušit noční klid, řešil také ústavní soud, který definoval tři povolné případy. Buď se bude jednat o dny s vymezeným konkrétním datem (1. 1. 2017), datovaným obdobím (velikonoční svátky) nebo událostí, která je místní tradicí, a tak je její datum předvídatelné, což se týká například hodů.

Celou problematikou se zabýval i Svaz obcí a měst České republiky.

„O mírných pozměňovacích návrzích se ještě jedná. Nepředvídatelné a s dostatečných předstihem neohlášené akce rušící noční klid by totiž neměly šanci se uskutečnit, protože by se muselo sejít zastupitelstvo a měnit kvůli nim obecní vyhlášku. To by však nemuselo stihnout vydat aktualizovanou vyhlášku, nebo by se nemuselo sejít z důvodu konání jedné akce," podotkla Štěpánka Filipová, mluvčí Svazu obcí a měst.

Potíže by mohli mít například organizátoři menších akcí – třeba klasických letních zábav, jejichž termín není dlouho dopředu stanoven.

Komplikace mohou potkat město Uherské Hradiště. Slovácká metropole má sice vydanou vyhlášku vztahující se k pořádání kulturních akcí, konkrétně však zmiňuje pouze Slavnosti vína a Letní filmovou školu. O zbytku udělených výjimek tak budou nejspíše muset jeho zastupitelé znovu jednat.

Změna naopak neovlivní například kulturní život ve Vlčnově.

„Naštěstí zde žádné konflikty s rušením nočního klidu nemáme, takže se nás chystaná novela přestupkového zákona nedotkne. Všechny kulturní programy jak v rámci jízdy králů, tak mimo ni ani nejsou po desáté hodině tak hlučné, abychom na ně museli udělovat výjimky. Faktem ale je, že kdyby někdo chtěl takovou akci uskutečnit opakovaně a žádal po nás zavedení výjimky ve vyhlášce, pravděpodobně bychom mu nevyhověli," sdělil starosta Vlčnova Jan Pijáček.