„V celé historii obce, která trvá bezmála osm století, neexistuje jediný záznam o tom, že by měla svůj znak nebo prapor. Ani novodobá zastupitelstva o obecní symboly neusilovala. Jenže u celé řady akcí je prapor a znak nezbytný. Přesvědčili jsme se o tom kupříkladu při nedávném křtění lodi Morava na Baťově kanále. Babice na lodi svými symboly zastoupení nemají. Prostě je nemáme. Zastupitelé obce se tedy začali zabývat myšlenkou zhotovení praporu i znaku,“ naznačil Maňásek.

Mnohým lidem, především milovníkům historie a heraldiky, se při vyslovení jména Babice konkrétní symboly vybaví. Dějiny obce jsou totiž spojovány cyrilometodějskou tradicí a s velehradským klášterem, jemuž obec náležela od roku 1220 až do jeho zrušení. Snad proto heraldik Miroslav Pavlů do šestnácti návrhů obecních symbolů zahrnul motivy, které vesnici od jejích počátků doprovázejí. Jde o patriarší kříž či biskupskou berlu. „Ale také vlnky, znázorňující řeku Moravu, která protéká v blízkosti vesnice, nebo hrušku a jablko. V Babicích byly v minulosti rozlehlé zahrady a podle pamětníků rostla prý před každým domem hruška,“ podotkl starosta.

Barevné návrhy znaku a praporu byly zveřejněny v letním vydání babického zpravodaje a od počátku července jsou vystaveny na panelu ve vestibulu obecního úřadu. Babičtí se mohou na hlasovacích lístcích vyjádřit, který z předložených návrhů obecních symbolů se jim nejvíce zamlouvá. „Koncem měsíce hlasovací urnu odpečetíme. Z anketních lístků se dozvíme, který návrh znaku a praporu se jim nejvíce zamlouvá. V zastupitelstvu rozhodneme, který by obec měla používat,“ dodal starosta.