O skvělou atmosféru slavnostní akce, kterou vyvrcholí oslavy 870. výročí od první písemné zmínky o obci, se pak postará Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.

„V rámci výročí obce jsme letos uspořádali řadu kulturně-společenských akcí, které ještě umocnilo navázání spolupráce se slovenskou obcí Senec,“ sdělil Krušina. Břestecký starosta upozornil, že v rámci přeshraniční spolupráce vznikl projekt s názvem S písní a tancem ze Selce do Břestku a zpět.

Cimbálová muzika ve sportovní hale

Jeho nosnou myšlenkou bylo zřízení břestecké cimbálové muziky, která v sobotu ve sportovní hale zahraje, ale na druhé straně také navázání nejen kulturních, sportovních a společenských kontaktů na moravsko-Slovenském pomezí. Slavnostní otevření sportovní haly s následným kulturním programem začne v sobotu v 17.30 hodin.