„Systém tak umožní při pravidelném střídání vjezdu a výjezdu parkovat ve třetí zóně na jednom ze tří parkovišť se závorou. Tím se v průběhu dne zvýší pravděpodobnost k zaparkování na záchytných parkovištích podél západního okraje centra města,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Zatloukal.

V rámci regulace statické dopravy v centru města byla také řešena otázka krátkodobého parkování za zvýhodněnou korunovou sazbu za účelem vyřízení potřebných záležitostí na úřadech, které sídlí v centru města.

„Poslední změnou ceníku byla zrušena korunová sazba za první půlhodinu parkování v II. parkovací zóně, tedy i v ulici Otakarova, kde sídlí Finanční úřad. Dle reakcí občanů jsme vyhodnotili, že bude přínosem pro občany, když dojde k rozšíření I. parkovací zóny se zvýhodněnou korunovou sazbou za první půlhodinu parkování i o tuto ulici,“ komentoval změnu starosta města Stanislav Blaha. Sazby v ceníku pro I. parkovací zónu zůstávají zachovány.