Cílem tohoto kroku je omezit parkování náklaďáků, dodávek či obytných vozů na úkor osobních vozidel obyvatel. Parkování chce uherskohradišťská radnice zlepšit i zřízením nové rezidentní zóny v lokalitě v blízkosti fotbalového stadionu.

„Slyšíme to ze všech stran, že běžná parkovací místa na sídlištích zabírá spousta dodávek a menších náklaďáků. Není žádoucí, aby místa, která jsou i svými parametry určena osobním vozidlům, zabírala rozměrnější, často firemní nákladní auta, která slouží přednostně k podnikatelské činnosti,“ informoval starosta města Stanislav Blaha.

Stejně tak díky větším rozměrům a omezené době užívání není podle něj vhodné, aby na sídlištích lidé „odkládali“ obytné vozy, které pak dlouhodobě blokují parkovací místa.

Do jisté míry se má ulevit také těm, kteří mají větší a těžší osobní auta. Podle starosty se totiž současné omezení tonáže na 2 tuny, které má primárně omezovat vjezd nákladních vozidel, dnes už dotýká i některých osobních aut a pro jejich majitele to znamená komplikace.

Kompletní výměna 57 značek bude zahájena v druhém týdnu měsíce května a je naplánována do konce června.

Na rostoucí dopravní zátěž a s ní spojené zvyšující se nároky na parkování vozidel reaguje vedení hradišťské radnice také zaváděním zón pro parkování rezidentů.

Novou zónu chystá v lokalitě Stonky. Přesto, že v této lokalitě převládá bytová zástavba, je území dopravně zatížené také z důvodu sportovních a volnočasových aktivit na sportovištích města či aquaparku.

„V místě je poměrně hustá zástavba a chybí dostatek prostoru pro zásadnější navyšování parkovacích kapacit. Proto i v této oblasti přistoupíme k regulaci statické dopravy zavedením rezidentní zóny. Již dříve byla podobná zóna zavedena v lokalitě Tůně,“ připomněl Stanislav Blaha.

Zóna má být spuštěna od 1. července tohoto roku. K uvedenému datu bude upraveno dopravní značení, které v lokalitě Stonky (ulice U Stadionu, Stonky, Lechova, Mojmírova, Rostislavova, sídliště Pod Svahy a část ulice 28. října) vymezí zónu zákazu stání mimo vozidel s platnou parkovací kartou.

Součástí úpravy dopravního značení je i úprava (legalizace) podélného stání v některých ulicích. S tím je spojeno například zjednosměrnění ulice Mojmírova v úseku mezi ulicemi Rostislavova a U Stadionu.

Z důvodu zachování dopravní obslužnosti především sportovní haly a zdravotního střediska nebudou součástí nové rezidentní zóny parkoviště na konci ulice Stonky (mezi parkem a sportovní halou) a parkoviště na ulici 28. října (mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou).

Parkování bude zpoplatněné, místní budou zvýhodněni

Regulace parkování bude stejně jako v lokalitě Tůně zajištěna zpoplatněným parkováním. „Z důvodu preference parkování místních obyvatel budou cenově zvýhodněni občané s trvalým bydlištěm v zóně, pro které bude cena parkovací karty pro jedno vozidlo v podstatě symbolická,“ vyzdvihl starosta Blaha.

Další podmínky pro parkování v rezidentní zóně budou specifikovány ceníkem za stání motorových vozidel ve vymezených oblastech města a pravidly pro vydávání parkovacích karet. Dokumenty jsou aktuálně ve schvalovacím procesu a měly by vstoupit v platnost od června letošního roku. Současně s platností ceníku a pravidel bude zahájen také prodej parkovacích karet pro nově regulovanou oblast v lokalitě Stonky.