„Nejvíce nakažených osob, a to 199, bylo ve věkové skupině 15 až 19 let,“ informovala Vendula Ševčíková z Krajské hygieny. Děti a mladiství do 19 let tvořili téměř 84 procent pacientů s černým kašlem v letošním roce.

V krajské nemocnici není žádný pacient

„Momentálně nemáme v nemocnici žádného pacienta s černým kašlem,“ sdělila mluvčí Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) Dana Lipovská. V minulosti byl na dětském oddělení KNTB hospitalizován s černým kašlem kojenec.

„Miminko bylo po několika dnech byl propuštěno do domácí péče, protože se nejednalo o těžký průběh,“ doplnila Lipovská.

Letos už šest tisíc nemocných

Státní zdravotní ústav evidoval do 4. dubna 2024 přes šest tisíc případů pertuse. Nejvíce případů hlásí Jihočeský, Středočeský kraj a Vysočina.

V minulosti bylo nejvíce případů pertuse v České republice zaznamenáno po 2. světové válce v roce 1956, kdy bylo evidováno téměř padesát tisíc nemocných. Zavedením plošného očkování Po zavedení plošného očkování proti pertusi v roce 1958 rychle a výrazně klesala úmrtnost a nemocnost v dětské populaci.

Z původních desetitisíců případů ročně se výskyt pertuse od druhé poloviny 70. let do roku 1992 pohyboval do padesáti případů ročně. Od roku 1993 je pozorován vzestupný trend nemocnosti a pravidelně se opakující 2–5leté cykly nárůstu. V roce 2014 bylo zaznamenáno 2521 pacientů s černým kašlem, v roce 2019 šlo o 1347 nakažených.

Smrtelné případy byly letos zaznamenány tři, z toho dva senioři a jeden novorozenec.

Prevencí je očkování

Základní prevencí proti vzniku onemocnění je očkování. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do jednoho roku života. Ty bývají očkovány v rámci očkovacího kalendáře ve dvou měsících. Potem dochází k přeočkování mezi 10. a 11. rokem.

V souladu s doporučením odborníků Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování především těhotným ženám. Očkování proti černému kašli je primárně zajišťováno v ordinacích praktických lékařů a pediatrů.