Zatím nejdůležitějším rozhodnutím nového vedení kraje pro tento rok je úhrada regulačních poplatků za pacienty ve zdravotnických zařízeních vlastněných právě krajem. Tedy v nemocnicích ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.

„Je to podobné, jako když přispívají například Otrokovice nebo Zlín na levnější jízdné v městské hromadné dopravě na svém území. Také je to proto, aby lidé měli potřebnou službu levnější,“ vysvětlil sociálnědemokra­tický hejtman Stanislav Mišák.

Pro snadnější dostupnost, a tím i rozvoj podnikání jsou důležité několikasetmi­lionové investice do dopravní infrastruktury. Pokračovat se tak bude například v prodloužení dálnice D1.

„Bude dokončena část mezi Vrchoslavicemi a Kroměříží-západ,“ řekl krajský radní Jaroslav Drozd.

V příštím roce se nebudou stavět jen silnice. Mimo jiné má začít budování koupaliště na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně, v plánu je i pokračování stavby Kongresového centra ve středu krajského města. Nové prostory hodlá postavit i zlínská univerzita, a to fakultu humanitních studií.

Mělo by začít i čištění Luhačovické přehrady, aby se opět stala cílem rekreantů.

Zlínsko bude letos místem setkání vrcholných politiků. Ve druhé polovině ledna totiž budou v Luhačovicích jednat ministři práce a sociálních věcí zemí Evropské unie.

V květnu pak mohou lidé zamířit k urnám, kdy se konají volby do europarlamentu. Již 10. ledna půjdou lidé volit v nově vzniklé obci Želechovice nad Dřevnicí, aby si vybrali členy své samosprávy.

Letos se očekávají i zajímavá soudní jednání. Bude pokračovat například projednávání případu dvou zlínských strážníků, kteří mají podíl na smrti Vojtěcha Janocha. Očekává se i rozsudek nad řidičem autobusu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Ten před rokem havaroval, zranění tehdy utrpělo sedmnáct lidí.

Zdravotnictví

Zlínský kraj hodlá hradit regulační poplatky za ošetření pacientů ve svých nemocnicích. Vyčlenil na to 28,7 milionu korun ze svého rozpočtu. S těmi se původně počítalo na jiné věci.

„Poplatky budeme platit za pacienty od 1. února. Částka by měla stačit na platby v prvním pololetí příštího roku,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.

Uvedené finance v původním návrhu rozpočtu měly sloužit pro navýšení základního jmění krajských nemocnic.

„Nic se v praxi nezmění. Pravdou ale je, že na některé investiční akce v zařízeních budeme muset hledat prostředky v jiné části rozpočtu,“ připustila radní pro zdravotnictví Hana Příleská.

Úleva se však netýká všech.

„Poplatky za pobyt v krajských zařízeních budou hrazeny pouze za občany do osmnácti let a za seniory od sedmdesáti let věku,“ sdělil hejtman. Proti osvobození od poplatků jen v některých zařízeních se stavěli zčásti soukromí lékaři, pro které by to mohlo znamenat znevýhodnění.

Zdravotnictví zároveň čeká řada investic. Kraj podle krajské radní pro oblast zdravotnictví Hany Příleské hodlá například dobudovat středisko zdravotnické záchranné služby v Uherském Brodě v ceně přibližně 19 milionů korun.

„Začne také výstavba parkovacího domu u Baťovy nemocnice za asi 63 milionů. Dokončeno by mělo být středisko zdravotnických záchranářů ve Valašském Meziříčí za 26 milionů korun,“ sdělila.

Začne se také s centralizací provozů ve Vsetínské nemocnici, kde se má mimo jiné přesouvat tamní patologie.

„Projekt v hodnotě 106 milionů by měl být dokončen v roce 2010,“ dodala radní.

Doprava

Nejdůležitější investicí je pokračování prodloužení dálnice D1 na území Zlínského kraje.

„V příštím roce bude dokončena část mezi Vrchoslavicemi a Kroměříží-západ. Už se také staví trasa Kroměříž-východ – Říkovice. Již byla zahájena první etapa silnice R49 od Hulína po Fryšták a v pracech se letos bude pokračovat,“ sdělil krajský radní Jaroslav Drozd.

Pokračovat má také výstavba propojení severovýchodního obchvatu Otrokovic s Hulínem, kde Hulín-Skalka je první etapou rychlostní komunikace R55 směřující ve směru na Staré Město a Břeclav.

Kraj hodlá vložit peníze také do obnovy silnic II. a III. třídy v délce 1780 kilometrů, k nimž patří i 712 mostů.

„Asi dvě stě milionů z rozpočtu kraje půjde na investice a dalších tři sta padesát milionů předfinancovává Státní fond dopravní infrastruktury,“ podotkl Drozd.

Podle Drozda se bude opravovat například úsek mezi Horní a Dolní Lhotou na tahu od Zádveřic ve směru na Luhačovice.

„Zde má být vynaloženo 90 milionů korun,“ sdělil Drozd. Rekonstruovat by se měl také most přes řeku Dřevnici mezi Zlínem-Malenovicemi a Tečovicemi. Práce si vyžádají asi 35 milionů korun.

„Příští rok se má také začít s modernizací a zkapacitněním železnice mezi Zlínem a Otrokovicemi,“ poznamenal Drozd.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem chce Zlínský kraj pokračovat s přebudováním vojenského letiště v Přerově-Bochoři na letiště civilní.

„Kvůli projektu jsme s partnery založili akciovou společnost. Teď se definuje, který majetek převede ministerstvo obrany na samosprávy. V příštím roce se bude jednat o přípravu projektů z evropských fondů a o majetkové převody.

„Fakticky bude mít projekt dvě fáze, už dnes se opravují vzletové a přistávací plochy a stojánky pro vrtulníky, budou se opravovat některé hangáry, odbavovací hala a příjezdová komunikace v horizontu dvou až tří let,“ poznamenal statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš.

Občanská vybavenost

Začít se stavbou lidmi tolik vytouženého bazénu na zlínském sídlišti Jižní Svahy by se mělo už během roku 2009.

„Už je částečně hotová projektová dokumentace,“ popsal náměstek zlínské primátorky Miroslav Hladík. Bazén by měl být dokončený v roce 2010. V plánu je i rekonstrukce Stadionu mládeže.

Pravděpodobně na jaře začne zlínská radnice s pokračováním stavby Kongresového centra.

„Už máme schválené evropské peníze. A restauraci v Kongresovém centru můžeme začít budovat ihned, jak se zlepší počasí,“ sdělila primátorka Irena Ondrová.

Začátkem roku by měla začít přestavba chátrající Lesní kavárny na první čtyřhvězdičkový hotel ve Zlíně. Hotovo má být na podzim.

Politika

Největší množství vysokých politiků najednou za dobu své existence přivítájí mezi 22. a 24. lednem Luhačovice. Měli by tam přijet všichni ministři práce a sociálních věcí Evropské unie.

„Je to pro nás obrovská prestiž,“ těší se na návštěvu luhačovický starosta František Hubáček. Hosté z Evropy budou ubytovaní v lázeňských hotelech, stravování také zajistí lázně.

„Protože se zde setká mnoho kultur a chutí, bude stravování zajištěné formou bufetu,“ prozradil generální ředitel Lázní Luhačovice Josef Krůžela.

Politikové ale ochutnají i moravské speciality, včetně slivovice. Podívají se mimo jiné i na Velehrad.

V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Obhajovat post bude možná i zlínský poslanec Tomáš Zatloukal, který je členem Evropského parlamentu od roku 2004.

Již 10. ledna půjdou k urnám obyvatelé nově vzniklé obce Želechovice nad Dřevnicí.

„Zastupitelstvo by mělo začít fungovat zřejmě od února,“ podotkl zmocněnec přípravného výboru Želechovic Michal Špendlík. Novou obec čeká spousta práce, například i řešení sporu mezi ní a městem Zlín o dvě auta sboru dobrovolných hasičů.

V březnu plánují referendum v Tlumačově. Občané se při něm mají vyjádřit, zda má obec zaplatit sedmnácti majitelům pozemků ze sto padesáti, na nichž mají stát protipovodňové hráze, vyšší kupní cenu. S necelou dvacítkou majitelů se totiž obec zatím nedokázala dohodnout.

Životní prostředí

Vypuštění, v dalších třech letech vyčištění a snad i následného obnovení turistického ruchu by se mohla dočkat Luhačovická přehrada, nacházející se v katastru obce Pozlovice.

Obce nad ní by měly začít už na jaře stavět čističku odpadních vod, čímž se zabrání znečišťování odpady z domácností ze Slopného, Sehradic, Horní a Dolní Lhoty.

„Do konce roku 2008 by měla být zpracovaná projektová dokumentace na čištění. V ideálním případě za rok na podzim začneme vypouštět přehradu tak, aby se vyprázdnila a dno vymrzlo,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Miroslav Duda.

V roce 2010 by se měl podle něj mrazem ještě více vyschlý sediment vytěžit.

V dalším roce chtějí vodohospodáři nádrž opět napustit.

„Čistá voda by měla být k dispozici v roce 2012, kdy už by měl být po napuštění přehrady usazený i ten nepatrný zbytek sedimentu, který se nepodaří vytěžit,“ přiblížil Duda. Předpokládané náklady na čištění odhadují vodohospodáři nejméně na sto padesát milionů korun.

U přehrady by měla být na podzim podle pozlovické starostky Olgy Tkáčové zahájená stavba bazénu.

„Spojení bazénu a přehrady je ideální. Rodiny s dětmi vyžadují hygieničtější zázemí,“ podotkla starostka.

Školství

Pokud bude mít zlínská univerzita peníze, plánuje v září zahájit stavbu fakulty humanitních studií v areálu bývalého hřiště v ulici Štefánikova.

„Naším úkolem je postavit objekt pro fakultu, která již existuje a sídlí v pronajatých prostorách. Územní rozhodnutí máme hotové rok, nyní vyřizujeme stavební povolení. Architektonický návrh máme zpracovaný od paní Evy Jiřičné. Pokud získáme další finance od státu, jsme připraveni začít se stavbou klidně za půl roku,“ potvrdil kvestor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Alexander Černý.

V dubnu čekají žáky devátých tříd základních škol přijímací zkoušky na střední školy. Nově budou moci podat tři přihlášky.

Soudy

Hned na začátku ledna bude pokračovat kauza zlínských strážníků Tomáše Sháněla a Romana Šišky. Ti jsou zapleteni v případu úmrtí Vojtěcha Janocha z Rackové na Zlínsku.

Soud se měl původně konat na počátku prosince, ale protože policisté nesehnali klíčového svědka Tomáše Šmída, se kterým byl Sháněl společně ve vazební věznici ještě v době, kdy oba muži čelili podezření, že osobně mohli za Janochovu smrt.

Sháněl se totiž údajně Šmídovi svěřil, že do Janocha oba strážníci kopali. Ve čtvrtek 8. ledna by tak jeho výpověď mohla poprvé zaznít soudní síní a na základě ní se pak rozhodne, zda budou oba strážníci opět zpětně obviněni z těžkého ublížení na zdraví. Již v dubnu je soud potrestal za neposkytnutí první pomoci.

V polovině ledna by měl rovněž padnout verdikt i nad řidičem linkového autobusu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Rudolfem Fimbingerem. Muž totiž vloni v lednu havaroval s autobusem, v němž cestovaly tři desítky lidí. Sedmnáct z nich utrpělo zranění. Za obecné ohrožení mu hrozí až pětileté vězení.

Soud se bude zabývat i dvojnásobnou vraždou, která 25. prosince otřásla Napajedly. Den před Štědrým dnem totiž zabil šestačtyřicetiletý muž svého bratra a jeho ženu. Tu pak hodil do septiku.

V prvním čtvrtletí tohoto roku by už policie mohla znát výši zpronevěřených peněz ve Správě a údržbě silnic Zlína. Rovněž by i kriminalisté měli ukázat, kdo za mnohamilionové škody může. Podle jejich prvotních odhadů zřejmě totiž částka přesáhne deset milionů korun.

Cestovní ruch a kultura

V oblasti cestovního ruchu v regionu chystá kraj Integrované Plány rozvoje oblastí Hornovsacka, Rožnovska a Luhačovicka.

„Jde o soubor projektů, patří tam například výstavba plaveckého bazénu a koupaliště v Luhačovicích. Na Hornovsacku jde zase třeba o investice do lyžování,“ sdělil krajský radní Jindřich Ondruš.

Doplnil, že pro kulturu bude velkou akcí příprava revitalizace 14. a 15. budovy zlínského svitovského areálu, kde by mělo vzniknout sídlo krajské knihovny a galerie a částečně i Muzea jihovýchodní Moravy.

„V příštím roce by měl být dokončen investiční záměr a pro architektonickou soutěž na opravu budov a vybraný dodavatel stavby, jejíž náklady se pak odhadují na tři čtvrtě miliardy korun,“ poznamenal Ondruš.

Do konce roku 2009 by měl vzniknout v areálu zlínské zoo nový pavilon. Ve svahu nad slony chce zahrada vybudovat soustavu unikátních expozic v rámci projektu Etiopie.

Travnatý svah bude obývat skupina vzácných primátů – paviánů dželad a skupina damanů. V zadním prostoru pak vyroste nová voliéra pro africké ptáky.

Zoo Lešná chce dokončit i stavbu expozice na pomezí africké a asijské oblasti naproti průchozí asijské voliéře. Součástí stavby bude vybudování nové ubikace pro supy Rüpellovy a mangusty, včetně voliéry a výběhu pro mangusty.

Voliéra bude průchozí přes přístřešky a dřevěnou lávku, odkud návštěvník může spatřit létající supy a běhající mangusty.

Přístup do voliéry bude pro dobrodružnější povahy již od nové expozice plameňáků přes zavěšenou lávku nad potokem Bílá Voda.

Přehled připravili: zpravodajové Deníku