Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně vychovala za dobu své šestileté existence přibližně deset tisíc absolventů. Počet jejích studentů je téměř pětkrát vyšší. V současnosti už jich totiž čítá skoro 11 500. Z původních dvou fakult má nyní pět. Počet oborů, na něž se mohou zájemci hlásit, se téměř ztrojnásobil.

UTB Zlín se zviditelnila také pořádáním různých akcí, jako jsou Miss Academia nebo studentský Majáles. A po celou dobu své existence UTB mění svými stavitelskými aktivitami tvář krajského města. Za některými stavbami dokonce stojí světoznámá architektka Eva Jiřičná.

Podle hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše je univerzita obrovským přínosem pro celý region. „To, že se soustřeďuje na jednom místě stále více mozků, má velmi pozitivní dopad na rozvoj služeb, výzkumu i mezinárodní spolupráci,“ domnívá se Lukáš. Rostoucí počet studentů zvyšuje poptávku po bydlení, stravování, dopravě či kultuře. „Možná někomu ani nedochází, jaký význam má pro nás zdejší vysoká škola i do budoucnosti,“ zdůraznila hlava kraje ekonomickou stránku věci. Podle zlínské primátorky Ireny Ondrové ovlivnil rozmach univerzity i zvýšení stavebního ruchu. „Stále se rozrůstá a staví nové budovy,“ připomněla primátorka. „Se svými šesti sty zaměstnanci je navíc zaměstnavatelem číslo jedna ve městě,“ dodala Ondrová.

Nad rozvojem vysoké školy si mnou ruce i zlínské realitní kanceláře. Například Agentura Zvonek zaznamenala v posledních letech ze strany studentů enormní zájem o pronájem bytů. „Loni se poptávka zvýšila o padesát procent,“ upřesnil majitel agentury Miroslav Zvonek. Tento rok už se prý situace celkem stabilizovala. „Na samotné ceny ale příliv lidí do Zlína vliv nemá,“ uklidnil. V očích veřejnosti je UTB známá i díky pořádání soutěže o nejkrásnější vysokoškolačku Miss Academia nebo studentské akce Majáles, jíž se každoročně účastní i stovky žáků středních škol. UTB je také spolupořadatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.

„Myslím, že díky univerzitě a těmto akcím se město nesmírně zviditelňuje,“ míní osmaosmdesátiletý Zlíňan Alois Petřík. Podle devětadvacetiletého Petra Pleška ze Zlína je existence vysoké školy vždycky přínosem. „Hlavně proto, že se zvyšuje vzdělanost lidí v regionu,“ domnívá se.

Rektor Ignác Hoza má se školou mnoho plánů. „Plánujeme zřídit další fakultu v Uherském Hradišti, ale zatím přemýšlíme o názvu kvůli různorodosti tamních oborů,“ prozradil. Dodal, že na základě spolupráce s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně je v jednání také Fakulta zdravotně sociálních studií. „Dále se chystáme posílit i umělecké směry,“ doplnil. Uvažuje se také o rozšíření činnosit zlínské univerzity do Kroměříže.

Další z chystaných novinek je například akreditace nových technologických studijních oborů. „Jsou jimi Chemie a technologie materiálů, Řízení lidských zdrojů a Krizové řízení,“ sdělil rektor. Rychlý růst univerzity s sebou nese i čilý stavební ruch. Do poloviny prosince například zkolaudují odborníci vysoké škole dvě budovy v celkové hodnotě přes 600 milionů korun.

„Do univerzitního centra přesuneme v dubnu příštího roku rektorát a knihovnu. Vědeckotechnický park, jehož specializované laboratoře budou sloužit k výzkumu plastů, zdravotních pomůcek a potravin, by měl zahájit provoz už v únoru,“ přiblížil kvestor. A k nim přibudou v nejbližších letech minimálně dvě další stavby. Známá architektka zlínského původu Eva Jiřičná už totiž vypracovala projekt pro novostavbu Fakulty humanitních studií, která zatím sídlí v jednom z bývalých baťových internátů. Do tří let ještě univerzita plánuje zbudovat Evropské centrum polymerních systémů.