V rámci veřejného dne otevřených dveří bylo možné prohlédnout si pracoviště radiační onkologie v KNTB.

„V podstatě umíme zobrazit komplet celého pacienta. Kdyby lidé chtěli, mohou si udělat 3D obraz celé své anatomie, a to i ti zdraví," odlehčil pro Deník vážnost situace radiologický fyzik Jiří Tomšů, který na zmíněném oddělení pracuje už pátým rokem.

Díky pokroku vědy a spolupráci s odděleními hematologie či mikrobiologie a biochemie jsou lékaři schopni odhalit rakovinu i díky testům krve.

„Věda jde tak rychle dopředu, že dokážeme určit díky diagnostice různé typy rakoviny a nemusíme k tomu použít CT vyšetření. Je možné tak i z rutinního vyšetření krve odhalit kupříkladu rakovinu konečníku. Pacient může nastoupit včasnou léčbu a tím se velmi zvýší šance na jeho přežití," podotkl Jiří Tomšů.

Slavnostní otevření nového lineárního urychlovače v Krajské nemocnici T. Baťi ve Zlíně.

A právě toto pracoviště si veřejnost mohla prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který se konal v úterý. Tamní odborníci zasvětili návštěvníky například do tajů lineárních urychlovačů, které jsou moderně vybaveny. 


„Slouží k ozařování lidí, je to součást radioterapie, kdy se snažíme zničit rakovinové nádory. A zároveň co nejvíce šetřit zdravé tkáně v okolí a zvýšit tak co nejvíce šance na přežití pacientů a v ideálním případě je vyléčit," vysvětlil Jiří Tomšů.

VE ZLÍNSKÉ NEMOCNICI JSOU DOBŘE VYBAVENI

Zlínská radiační onkologie je mladým pracovištěm, byla zřízena v roce 2009. Oproti jiným obdobným místům v naší republice je poměrně dobře vybavena. „Zlínský kraj byl poslední kraj v republice bez komplexního onkologického centra," připomněl radiologický fyzik.

Příležitosti prohlédnout si dané pracoviště jinak než z pohledu pacienta si lidé vážili. „Pracuje tu můj syn, chtěl jsem se sem proto podívat. Byl jsem zvědavý, jak to tady funguje. Běžně se se zdejší technikou nesetkáte. Je to něco výjimečného, zajímavého," zhodnotil například návštěvník Zdeněk Richter.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONAL UŽ POTŘETÍ

Pracoviště radiační onkologie slouží k léčbě nádorových i nenádorových onemocnění. Zájemci se mohli podívat na pracoviště lineárního urychlovače, brachyterapie, počítačového tomografu a terapeutického rentgenu. Seznámili se s procesem přípravy léčby zářením. Den otevřených dveří pořádalo pracoviště radiační onkologie už třetím rokem.

„Připojilo se tak k Mezinárodnímu dni fyziků v medicíně, který letos už počtvrté organizovala Mezinárodní organizace pro lékařskou fyziku (IOMP) v den výročí narození Marie-Curie Sklodowske – významné vědkyně v oboru fyzika a chemie, objevitelky nových chemických prvků radium a polonium a nositelky Nobelovy ceny. K akci se připojila i Česká společnost fyziků v medicíně," dodala Beáta Kašpárková, radiologická fyzička Onkologického centra KNTB.