Škola do jeho stavby investovala 225,8 milionů korun, více než polovinu prostředků získá zpět z evropského programu Prosperita. Ten je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání. Park vznikl rekonstrukcí brownfieldu několik desítek let staré budovy, kterou Tomáš Baťa původně postavil jako internát pro své studenty. Samotné stavební práce přišly na 155 milionů korun.

Slavnostního přestřižení pásky při otevření nového parku se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest Alexandra Rudyšarová, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza a prorektor UTB pro strategii a rozvoj a prezident mezinárodní společnosti Polymer Processing Society Petr Sáha.

Vedle nich otevření parku sledovali i zástupci Zlínského kraje a města Zlína, partneři univerzity z řad firem a generálního dodavatele stavby, členové akademické obce a další hosté. Vedle Vědeckotechnického parku vzniká v rekonstruované budově i Centrum pro transfer technologií.