Fakulta humanitních studií zlínské Univerzity Tomáše Bati se navíc těší největšímu zájmu. K včerejšímu dni se na ni hlásilo 3472 lidí.

O fakultu managementu a ekonomiky má zájem 2265 studentů. Ke studiu na fakultě multimediálních komunikací se hlásí 1515 studentů, fakulta technologická zaregistrovala celkem 1195 přihlášených a na fakultě aplikované informatiky chce studovat 869 uchazečů. Na fakultu humanitních studií a fakultu managementu a ekonomiky se tak dostane každý čtvrtý uchazeč, na jedno místo na fakultě multimediálních komunikací připadá šest zájemců.
Fakulta aplikované informatiky přijme přibližně každého druhého a fakulta technologická registruje 1,3krát více přihlášek, než je studijních míst.

Zájemci se mohou ještě stále hlásit do navazujících magisterských studijních programů na fakultu technologickou a fakultu aplikované informatiky, a to do 31. srpna. Stejně tak lze podávat přihlášky k doktorskému studiu do 31. května na fakultu technologickou, na fakultu aplikované informatiky do 30. května a na fakultu managementu a ekonomiky do 23. května.