Na slavnostním aktivu jich dvacet pět převzalo z rukou předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Jarmily Ulmanové Zlatý kříž I. třídy za osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve a sedmnáct jich bylo poctěno medailí Jana Janského za to, že čtyřicetkrát nabídli svoji paži k odběru na transfúzním oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Vyjádřit dík přišli dárcům nejdražší tekutiny na světě, lidské krve, ředitel zmíněné nemocnice Petr Sládek, primářka hematologicko-transfúzního oddělení Marta Černá, místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka, ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Jarmila Vavřiníková a kulturním pásmem žáci hradišťské ZUŠ se svojí učitelkou.

„Jen člověk vysokých morálních kvalit je schopen dát dar nejcennější - svoji krev. Zdravotnické organizace v naší vlasti si dárců váží a jako projev uznání vyhlásily 14. červen Světovým dnem dárců krve," uvedla Jarmila Ulmanová. Připomenula, že v prosinci 1948 byla zřízena v bývalém Československu usnesením tehdejší vlády Národní transfúzní služba a po celé zemi se poté začaly budovat transfúzní stanice. „V roce 1960 přišel Československý červený kříž s myšlenkou bezpříspěvkového dárcovství krve, o čtyři roky později udělil první plakety, dnes medaile Jana Janského, mnohonásobným dárcům krve," připomněla předsedkyně OS ČČK.

„V současné době máme v registru našeho transfúzního oddělení 15 tisíc dárců, z nichž aktivních je jich osm až devět tisíc. S dárci máme velice dobrou spolupráci. Krev chodí dávat z vlastní vůle, což cítí jako svoji lidskou povinnost, ale i na naše pozvání, " vysekla poklonu dárcům krve primářka Marta Černá. Připomenula, že zaměstnanci transfúzního oddělení se snaží propagovat dárcovství krve zejména mezi studenty středních a učňovských škol, aby je získali za dárce krve. Nepokrytě dala najevo, že pořád ještě v dárcovství krve převládají věkově starší lidé. Neskrývala ale radost, že na transfúzním oddělení je zaregistrováno poměrně hodně potencionálních dárců kostní dřeně.