Směr jízdy je od ulice Horní Valy k ulici Kaunicově směrem do centra města. V dolní části ulice Moravská, konkrétně mezi křižovatkou s ulicí U Fortny a Horní Valy zůstal provoz obousměrný. Zjednosměrněním ulice vznikla parkovací místa jak pro obyvatele, tak pro zásobování.

Broďané by raději zúžili chodníky

Změna ale vyvolala mezi obyvateli nevoli. Nelíbí se však ani některým zastupitelům, i když ji schválili skoro jednomyslně, pouze tři se zdrželi, jeden nebyl přítomný a jeden nehlasoval. Přestože hlasoval Ferdinand Kubáník (ZVUK12) pro, viděl by lepší variantu v něčem jiném. „Preferoval bych zúžit chodníky a po stranách vybudovat parkovaní a zůstal by obousměrný provoz,“ uvedl. 

„Nejenom Soukenická, ale i ulice Bří Lužů bude zasekaná,“ sdělil zastupitel Ferdinand Kubáník. Jeden z lidí, který se hlasování držel, byl Petr Bilavčík (ČSSD). „Jednosměrka je naprosto špatný nápad. Je vidět, že bohužel vedení města nerozumí dopravě a svým občanům,“ prozradil.

Lidé na sociálních sítích, kde se o změně hojně diskutuje, volají po studiích, jak změna ovlivní zbytek dopravy ve městě či dokonce po referendu. Nejužší vedení města Komenského se ale snaží vidět pozitiva. „Pevně věříme, že tato změna dopravního režimu povede ke zlepšení dopravní situace,“ sdělil místostarosta Jan Hrdý (ODS), který má dopravu ve své kompetenci.

Změna dopravy je údajně dočasná

Starosta Patrik Kunčar (KDU-ČSL) dodal, že se bude prozatím jednat jen o dočasné opatření, u kterého se bude vyhodnocovat jeho efektivita. Předseda opoziční ČSSD Ladislav Kryštof vidí toto řešení jako velmi problematické a zbytečně drahé. „Lidé od Havřic budou projíždět Tkalcovskou ulicí, což bude velmi zvyšovat její dopravní zatíženost. Obyvatelé jedoucí na sídliště navíc najedou kilometr navíc,“ nechal se slyšet Ladislav Kryštof.

Na severní straně komunikace vznikne parkovací pruh, který bude přerušen dvěma bloky parkovacích stání pro zásobování a třemi vjezdy na místa ležící mimo komunikaci. Celkem vznikne asi 15 parkovacích míst, šest ve dvou blocích pro zásobování. Na jižní straně silnice bude vyznačen zákaz zastavení. Cyklistů se změna netýká, ti budou moct projíždět obousměrně.