Oblečeni do triček v národních barvách vytvořili na travnaté ploše vlajku s číslovkou 100 a nechali se přitom vyfotografovat a nafilmovat dronem z ptačí perspektivy.

„Celým rokem 2018 se osnovami naší školy prolínají akce a projekty zaměřené na připomínku 100. výročí založení republiky. Škola se zapojila do projektu spolupráce se slovenskou základní školou, aby dětem přiblížila naše nejbližší východní sousedy,“ řekla Iva Slámová, jedna z koordinátorek akcí, připomínajících na ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici 100. výročí založení Československé republiky.

Ceny města Uherského Hradiště za rok 2017 si přebrali ve Slováckém divadle historička Blanka Rašticová a muzikant Jan Maděrič.
Blanka Rašticová a Jan Maděrič převzali ceny Hradiště v divadle

Žáci se podle jejích slov seznamují s dějinami naší země nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství, ale také netradičními a zajímavými formami.

„Mezi ty nejhravější patří projekt Živá vlajka, na jehož základě kromě fotografií vznikl i krátký film, který je možné zhlédnout na You Tube či v regionální televizi,“ poznamenala Iva Slámová. K dalším akcím patří např. projekt spolupráce se slovenskou školou Záložka do knihy spojuje školy.

„V hodinách dějepisu, výchovy k občanství a vlastivědy přibližujeme dětem jednotlivé etapy vývoje naší země, seznamuje je se státními symboly, významnými osobnostmi, připojili jsme se k projektu České televize Významné osmičky, 26. října budeme mít projektový den zaměřený na historii Československa, respektive České repoubliky.

V tomto datu se také zúčastníme výstavy v nivnickém kulturním domě Beseda,“ doplnila Iva Slámová.

TRADICE. Už popatnácté si v Břestku připomenuli dávnou tradici šlapání zelí.
Břesteckou podzimní klasikou je šlapání zelí dívčíma nožkama