Je potěšitelné, že vernisáže se zúčastnila početná skupina Šumičanů. Celoživotní dílo Oldřicha Páleníčka je rozsáhlé. S jeho knižními ilustracemi se mimo jiné můžeme setkat v knížkách šumického spisovatele Stanislava Krátkého.

Oldřich Páleníček stále aktivně pracuje. Rediguje občasník ZHOŘ-ART, který si můžete číst na obecním webu. V současnosti dokončuje grafické listy pro pražský spolek SVATOBOR.

Za celou obec přeji Oldřichu Páleničkovi pevné zdraví a ještě hodně času pro jeho tvorbu.

Oldřich Páleníček, * 09.10.1941 Zlín
Působení: grafik, ilustrátor, pedagog

PeadDr. Oldřich Páleníček se narodil ve Zlíně. Vyrůstal v Bystřici pod Hostýnem, kde žili jeho prarodiče. Odstěhovali se sem a působili zde i jeho rodiče a sestra. Vystudoval stavební hospodářství na SPŠ ve Vysokém Mýtě (1955-59).

V 60. letech začal rozvíjet svůj výtvarný talent – vystudoval kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti pod vedením ak. sochaře Jana Habarty a ak. malíře Karla Hofmana (1964-68) a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně u prof. Josefa Němce (1974-78).

Po skončení studií r. 1978 založil Základní uměleckou školu v Bojkovicích a byl tam 12 let ředitelem. R. 1990 založil se svými přáteli Sdružení výtvarných umělců moravsko-slezského pomezí současně i jeho odnož – grafickou skupinu G 90. Začal se více věnovat knižní ilustraci, volné grafice a ex libris.

Bystřici pravidelně navštěvuje dodnes. Se svou rodinou žije v Šumicích u Uherského Brodu. Nejcharakterističtější je pro něj technika linorytu, suché jehly a leptu, dále se věnuje knihtisku, ruční typografické sazbě a tisku ze starých a zapomenutých dřevorytových štočků.

Důraz klade na ex libris, novoročenky a volnou grafiku. Ilustruje knihy své matky Boženy Páleníčkové i dalších autorů regionu. Jeho styl je ovlivněn moravským symbolismem a lze ho označit za poetický realismus.

Uspořádal více než desítku samostatných výstav, účastnil se také celé řady kolektivních výstav doma i ve světě – v Rakousku, Maďarsku, Německu, Belgii. V Šumicích má ateliér.

Josef Jančář