„Už naše prababičky a babičky říkaly, že píseň je tmelem mezi lidmi. A my jim po třech letech našeho sborového působení můžeme dát za pravdu,“ přiznává Michaela Malíčková, která svého rozhodnutí stát se členkou ženského pěveckého sboru v obci nikdy nelitovala. „U pomyslné kolébky sboru stála šestice kudlovických žen. I na datum jeho vzniku si přesně vzpomínám. Bylo to 30. dubna 2005 v chalupě u Strmenských. Po skončení nějakého country vystoupení přišla jedna z žen s myšlenkou, abychom zkusily založit pěvecký sbor a začaly oživovat slávu slováckých a lidových písniček,“ listuje Malíčková pamětí.

V obci se však našlo několik lidí, kteří pochybovali nejen o úspěchu mladých zpěvaček, ale také o tom, že se jejich řady rozrostou. Odpověď však na sebe nedala dlouho čekat. Sbor se nejen nerozpadl, ale rozšířil se o dalších osm zpěvaček a písničkami rozdává radost při kulturních a společenských akcích v obci i za jejími hranicemi. „Do kroniky Kudlovic bude letošní leden zapsán jako velmi významný. V obci se totiž zrodilo Občanské sdružení mužský a ženský sbor Kudlovice. Mužský ansámbl fungoval v obci při folklorním souboru Lúčka už nějaké desetiletí. Věřím, že oba sbory budou mít po stránce pěvecké co nabídnout,“ podotkl starosta Kudlovic Zdeněk Jabůrek.

Ženský sbor čerpá písničky ze slováckého regionu, ale cizí mu není ani Horňácko či Kyjovsko. „Prostě zpíváme písničky podle druhu akce, na níž se ocitneme,“ přiznávají krojované děvčice. „Mohu říct, že se ve sboru sešla výborná parta žen. Nikdo nás do toho nenutil. Chceme zpívat lidem pro radost a sobě pro potěšení,“ tvrdí Malíčková. Zajedno jsou s ní i Jaroslava Hamrová, Romana Gabrielová, Iva Zapletalová, Věra Tománková, Andrea Bučková, Helena Abrahámová, Iveta Jabůrková, Sylva Škrabalová, Martina Huťková, Barbora Havlíková a Leona Němcová. Lidové a slovácké písničky se staly součástí jejich života. Znají je od svých babiček a dědů, maminek a otců a dodnes je udržují doma.

Přesto, že každá členka sboru má své vlastní rodinné povinnosti, dokáže si vyšetřit volnou chvíli na zkoušky nebo vystoupení. „Scházíme se každý čtvrtek v chaloupce u Strmenských, kde je nám veselo a krásně,“ dodává Malíčková.