Narodil se v Bílovicích a společně s rodiči a bratrem se ještě v dětství přestěhovali do srdce Slovácka Uherského Hradiště, kterému byl celý život věrný a byl jeho velkým patriotem.

Slovácký folklor plný humoru se mu podařilo zachytit v nejúspěšnějším kouzelnickém čísle 2 Ogars, se kterým společně se synem Jiřím reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa v moderní magii FISM 1997.

Kouzelnické číslo plné slováckých písniček, vína a slivovice bylo nakonec odbornou porotou diskvalifikováno za propagaci slivovice.

I když jeho původní profese číšníka jej zavedla snad do všech pohostinství v okrese, kde byl vždy vysílán tehdejším zaměstnavatelem, všem „Hradišťákům“ i v širokém okolí byl známý především jako kouzelník, bavič, člověk propojující lidi z různých prostředí a neúnavný propagátor kouzelnického umění.

V roce 1960 pod hlavičkou závodního klubu Uherské Hradiště založil „Amatérský iluzionistický klub“.

AIK úzce spolupracoval s dalšími kroužky Klubu mládeže, s jejichž členy společně uspořádali více než 60 vystoupení. Klub se v roce 1966 rozpadl a Jaroslav Hadaš se svým bratrem Josefem vystupovali pod hlavičkou svého zaměstnavatele SVEDRUP Gottwaldov.

Zde také v roce 1973 vznikl nový „Klub magie SVEDRUP“. Během tří let uskutečnili více než sto představení po celé jižní Moravě.

V roce 1975 Jaroslav Hadaš vstoupil do Českého magického svazu a od té doby začala magie v jeho životě nabírat větších rozměrů a vyšších cílů. Pravidelně se zúčastňoval akcí pořádaných pod hlavičkou ČMS nebo kouzelnickými kluby po celé České republice. Na základě nových zkušeností v roce 1976 zakládá v Uherském Hradišti „Klub moderní a komické magie“, který fungoval až do roku 1989.

V tomto období uspořádali nespočet magických vystoupení po celé republice, členové KMKM vystupovali na společných přehlídkách magie s nejlepšími amatéry i profesionály, a to na mezinárodních přehlídkách, např. Magiales Šary Vary v Karlových Varech, v Praze na Žofíně, na Magicfestivalu v Bratislavě v PKO, svá vystoupení předvedli v tehdejším NDR, Polsku, Rakousku.

Jeho vystoupení na bratislavském Magicfestivalu zaznamenalo takový ohlas, že byl na podnět televizních diváků několikrát reprízován ve vysílání bratislavské televize.

Mezi největší úspěchy na soutěžích moderní magie se řadí několik prvenství v kategorií komická magie nebo iluze na mistrovstvích ČSSR pořádaných Českým magickým svazem.

Magie byla Jardovi tak blízká, že se rozhodl pro profesionální kariéru kouzelníka a v roce 1983 složil profesionální přehrávky a začal vystupovat pod bratislavskou agenturou Slovkoncert. Kvalita jeho vystoupení byla v tvrdé komerční konkurenci potvrzena opakovanými smlouvami v celém tehdejším Československu i v zahraničí.

Nezapomenutelně se zapsal do kulturního života v našem městě i kouzelnickými přehlídkami, které organizoval v letech 1979–1989, nezřídka i za cenu ztráty svého volného času a občas i bez jakéhokoliv honoráře. Jeho odměnou byl často jen potlesk a spokojenost umělců na jevišti a diváků v hledišti.

Tyto přehlídky se vždy těšily z velké účasti diváků a všechna vystoupení bývala vyprodána. Nebylo divu, vždyť do Uherského Hradiště přijížděli ukázat své umění nejen kouzelníci od nás, ale také ze zahraničí a mnozí svou účast považovali za prestižní.

Každé přehlídce předcházela akce na uherskohradišťském náměstí. Vzpomeňme např. na pokus o překonání rekordu do Guinnessovy knihy, kdy fakír Ben Ghan – Zdeněk Zahrádka ležel 24 hodin na loži plném hřebíků ve výloze galanterie vedle Corsa, nebo kdy se Miroslav Svoboda snažil vyprostit ze svěrací kazajky uvázaný na hořícím laně asi 20 metrů nad hlavami diváků. Za nejúspěšnější přehlídku celé dekády stále považujeme Večer iluzí s Arabelou, kdy bylo 5krát vyprodáno Slovácké divadlo.

Tuto přehlídku společně s Alexandrem Geričem moderovala opravdová princezna Arabela – Jana Nagyová, která ten večer také kouzlila a stala se asistentkou německého kouzelníka. Kuriozitou je, že princeznu Arabelu kouzelník při předvádění iluze bodl kordem do nohy, ale Jana jako opravdová profesionálka na sobě nedala nic znát a se šarmem sobě vlastním moderovala celý galavečer až do konce. Na tyto přehlídky navázal syn Jiří, který se ještě jako dítě podílel na jejich organizaci a od roku 2011 pravidelně pořádá v Uherském Hradišti mezinárodní Magic festival.

Jaroslav Hadaš v roce 1988 využil možnosti začít soukromě podnikat. Obyvatelé Uherského Hradiště a okolí si jistě pamatují na oblíbený bufet Pochutiny u autokempu nebo na restauraci HAMI v nedaleké Ostrožské Nové Vsi, které v 90. letech v letní sezóně vždy praskaly ve švech. I zde pravidelně zval své přátele kouzelníky a baviče a pořádal magické podvečery. Ostrožská Nová Ves se tak stala po více než 30 let součástí jeho života a on se stal neodmyslitelnou součástí života obce.

Jaroslav Hadaš za své úspěchy a přínos pro moderní magii obdržel několik ocenění. Český magický svaz mu udělil čestné uznání „Za významný podíl při budování Českého magického svazu“.

V roce 2015 byl oceněn nejvyšším vyznamenáním Unie moravských kouzelníků, která mu udělila řád Rytíř magické legie. V rámci Magic festivalu 2016 v Uherském Hradišti také obdržel Cenu starosty města Stanislava Blahy za celoživotní přínos v moderní magii.

Kouzelnickou kariéru musel ze zdravotních důvodů ukončit v roce 2018. Ale kdyby mu to zdraví dovolilo, bavil by tímto uměním své přátele do posledních chvil.

Po celou dobu mu nejen v podnikání, magii, ale především v soukromém životě byla oporou celá rodina. S manželkou Toničkou se seznámili v roce 1966 a před třemi lety společně oslavili zlatou svatbu. Dcera Zuzana mu byla dlouholetou kouzelnickou asistentkou, syn Jaroslav zdědil podnikatelského ducha a syn Jiří převzal jeho odkaz a pokračuje v kouzelnické tradici a reprezentování Uherského Hradiště.

Do kouzelnického nebe odešel náhle a nečekaně, a kdyby to bylo jen trochu možné, rozloučil by se s námi jako kouzelník, iluzionista, Ogar anebo jako Mel Balboa. V našich srdcích ale navždy zůstane jako Jarda Hadaš.

Autor: JIŘÍ HADAŠ