Narodil se 21. října 1939, vystudoval střední školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu zemědělskou a Pedagogickou fakultu UJEP v Brně.

V roce 1962 začal pracovat jako zootechnik v JZD Míkovice, od roku 1965 učil a byl ředitelem ZŠ v Kunovicích, v letech 1986 - 1990 řídil Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a pak až do roku 2002 působil jako první starosta Kunovic.

Zasloužil se nemalou měrou o rozvoj města. Členem zastupitelstva byl až do roku 2018.

Významnou součástí jeho života (a koníčkem) byla historie a filmařina.

V roce 1960 byl u zrodu hradišťského Studia amatérského filmu, byl jeho předsedou a v roce 1975 inicioval filmařskou soutěž a později ekologický festival TSTTT (Týká se to také tebe). Jako autor natočil desítky hraných, dokumentárních, publicistických a reportážních filmů, s nimiž úspěšně soutěžil na festivalech u nás i v zahraničí (za všechny připomeňme alespoň hraný film Oblačný den, snímek Anthropoid o rodáku z Kunovic Janu Hrubém nebo Pole u Slavkova o bitvě tří císařů).

I po zániku SAFu se staral o archiv (zajistil digitalizaci filmů) a ve spolupráci se Slováckým muzeem organizoval pravidelné besedy s promítáním.

Těchto pár vzpomínkových řádků nemůže zachytit šíři jeho aktivit ani význam pro Kunovice a celý region, což oceníme až časem.

Poslední rozloučení s Jiřím Demlem se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2019 ve 14.30 hodin ve sportovní hale v Kunovicích.

Miroslav Potyka