Zatímco některým se vzhled jedné z dominant města nelíbí, jiní jeho charakteristické drnčení při projíždění vlaku či třeba jen cyklistů berou jako neoddělitelnou součást života na blízkých sídlištích Stará Tenice a Štěpnice. Ti první budou zklamaní, ti druzí se budou radovat. Slovácký deník zjistil, že v nejbližších deseti se na „železňáku“ nic nezmění.

„Most by si zasloužil nový, vkusný kabát s odhlučněním. Zkoušela jsem ho přejít tiše, ale nepodařilo se mi to. Na dvanáctém metru mě to s velkým rachotem vymrštilo,“ posteskla si na facebooku Hradišťanka Mirka Resslerová.

Spousta lidí s ní souhlasilo, našli se ale i tací, kteří by nic neměnili. „Mně se most líbí takový, jaký je – škaredý. Železňák prostě k Hradišti patří, mám rád, jak na něm drnčí plechy, když se přes něj jede na kole. Fakt musí být všechno furt sterilně natřené a dokonalé, unylé a nudné,“ namítl David Vlk.

Most, který byl postaven v roce 1955, je majetkem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Poslední větší oprava na něm byla provedena v roce 2003, kdy došlo k výměně mostnic a lokálním opravám nátěru. V nejbližších letech SŽDC žádné výrazné opravy neplánuje.

„Jsme si vědomi, že po estetické stránce není most v nejlepším stavu, jeho korozní oslabení ale není v takovém stupni, že by byla ohrožena bezpečnost železničního provozu. Oprava mostu není aktuálně zařazena do plánu. Je sice součástí studie o úpravě mostů na trati Staré Město – Veselí nad Moravou, ty ale nepřijdou na řadu dříve než za deset let,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.
Přilehlou lávku pro pěší a cyklisty mají od železničářů v pronájmu města Uherské Hradiště a Staré Město, která zajišťují běžnou údržbu a drobné opravy. Žádné výraznější zásahy ale rovněž nejsou na pořadu dne.

„Vzhledem k tomu, že lávka není v majetku města a ze strany vlastníka není avizován žádný havarijní stav mostu, v současné době žádnou větší opravu lávky nepřipravuje,“ potvrdil hradišťský starosta Stanislav Blaha.

Ten však měl pro obyvatele obou měst, kteří lávku hojně využívají, i jednu dobrou zprávu. Město totiž připravuje projekt na úpravu hráze řeky včetně nového bezbariérového napojení přímo na lávku.

„V případě, že se nám podaří dohodnout podmínky s Povodím Moravy, coby vlastníkem hráze, a budeme úspěšné v žádosti o dotaci, je možné v nejbližších letech očekávat výstavbu plnohodnotné stezky od železničního mostu po ulici Za Alejí,“ dodal starosta.

Z historie železničního mostu„Železniční most přes řeku Moravu byl postaven v rámci stavby místní dráhy Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice v roce 1883. O jeho vzhledu informují jen dobové pohlednice, není ale známo, z jakého materiálu byl postaven. V roce 1927 byla trať přebudována, vznikl nový most z ocelové nýtované konstrukce se spodní mostovkou o dvou otvorech. Most byl zničený ustupujícími německými jednotkami na konci dubna 1945. Už v září téhož roku začaly jezdit vlaky po prozatímním dřevěném mostu. Stávající most byl dokončen v únoru 1955, o měsíc později byla do provozu uvedena i lávka pro pěší po straně mostu.“
(Zdroj: Blanka Rašticová a Jaromíra Čoupková ze Slováckého muzea)

Popis mostu
Železniční most přes řeku Moravu na trati Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště má tři otvory. V prvním a třetím otvoru jsou ocelové konstrukce plnostěnné trámové o rozpětí 20 metrů, uprostřed je konstrukce příhradová o rozpětí 61,7 metru. Opěry jsou betonové, pilíře kamenné, vždy s železobetonovými úložnými prahy. Most není kulturní ani technickou památkou.
(Zdroj: SŽDC)