„Cílem této schůzky bylo ze strany společnosti Wessels prezentovat především reprezentantům města projektový a rozvojový záměr, který se zámkem tato společnost má,“ informovala Eva Hamašová- -Prvá za společnost Wessels.

Údiv na celé prezentaci vyvolal přesný termín dokončení, jenž je stanoven na 6. prosince 2012. „Termín si stanovil můj manžel, který bude mít v té době padesát let. Oslavu tohoto jubilea by chtěl uskutečnit už na obnoveném zámku,“ přiblížila Hamašová-Prvá.

První práce na obnově zámku by mohly začít už na jaře příštího roku.

Prezentace se zúčastnila také dvaaosmdesátiletá hraběnka Maria Anna Ludwigsdorff, jež je poslední žijící členkou rodu Chorinských, který zámek ve Veselí vlastnil. „Žiji ve Vídni a ve Veselí jsem byla naposled před šesti lety. Musím říct, že mám velkou radost z toho, že to vše zase znovu ožívá,“ pochválila celý odvážný projekt Ludwigsdorff, která zámek po prezentaci i přes svůj vysoký věk prošla a zavzpomínala, jak vypadal v době jejího mládí.

Společnost Wessels má ale plány také s okolím zámku. Počítá například s dostavbou bývalé oranžerie, ze které existuje pouze poslední, středový objekt.
Přítomnost pětihvězdičkového hotelu ve Veselí také určitě přiláká novou klientelu.

„Slyšeli jsme, že by to měl být konferenční hotel. To znamená, že by sem lákal větší společenství k příležitosti nějakých jednorázových akcí,“ zauvažoval starosta Jaroslav Hanák. Podle toho město počítá s tím, že se bude muset posílit jeho zázemí.

Wessels ve svých plánech hodlají zohlednit také vodní hrad ze třináctého století, který se při nedávných archeologických průzkumech odkryl.

„V podsklepeném prvním nádvoří by měly být viditelné fragmenty, ať už v podobě prosklené podlahy nebo linií naznačujících, jak to kdysi bylo,“ přiblížil Jiří Soukup z Anarchitekt.

Zuzana Černá