Začal tam tak slavnostní týden, v němž si tento vzdělávací ústav připomíná 65. výročí založení. Včerejší vzpomínkovou besedu s absolventkami a poté i kantorkami hradišťské zdravotnické školy zpestřila právě přehlídka profesních modelů. Na sebe je vzali studenti oboru zdravotnický asistent.

„Historické uniformy jsme shromáždili díky aktivitě odborné učitelky a autorky programu Jaroslavy Beňovské. Nejcennější je věrná replika z poloviny devatenáctého století, tedy doby Florence Nightingalové, zakladatelky systematického vzdělávání v ošetřovatelské profesi. Pokryto máme celé dvacáté století našich zemí i současnost," uvedla vedoucí učitelka praktického vyučování zdravotnických oborů Jitka Hůsková.

Oslavy školního jubilea budou pokračovat také ve zbytku týdne. Na pořadu příštích dnů je akademie, den otevřených dveří, mše svatá i společenský večer.