Informovala o tom pracovnice zlínského zdravotního ústavu Věra Vajdová. „Kartotéku očkovacího centra jsme přestěhovali do Zlína. Očkování poskytujeme v úterý a ve čtvrtek, další termíny si žadatel může sjednat telefonicky,“ řekla Vajdová.

Vedoucí zdravotního ústavu ve Zlíně Daniela Dvorská tvrdí, že zdravotní ústavy nemají ze zákona povinnost provozovat pobočky v bývalých okresních městech. Na poradě ředitelů zdravotních ústavů v září 2007 bylo ze strany zřizovatele stanoveno, že v roce 2008 zdravotní ústavy neobdrží příspěvek na provoz. „Vedení rozhodlo, že činnosti podpory zdraví bude od roku 2008 zajišťovat Státní zdravotní ústav v Praze, kam budou převedeni i dosavadní zaměstnanci Zdravotního ústavu Zlín. V Uherském Hradišti jsme zachovali dva pracovníky pro odběr vod, přičemž jeden z těchto pracovníků vykonává funkci manažera jakosti pro Zdravotní ústav Zlín,“vysvětlila Dvorská.