Cílem projektu je podpořit přechod lidí s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí. Převážná část uživatelů služeb domova na Salašské ulici přejde do chráněného bydlení. „Rekonstrukci bytového domu v Uherském Hradišti na Rostislavově ulici dokončíme letos v říjnu. V sedmi bytových jednotkách najde ubytování dvanáct klientů z Velehradu, o které bude pečovat stálá služba sociálních asistentů," vysvětluje ředitel krajské příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště Bronislav Vajdík.

Podle něj se tedy nejedná o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. Většina lidí s postižením se z ústavů přestěhuje do běžných bytů či rodinných domů, kde jim má být zajištěna potřebná podpora právě formou chráněného bydlení. Využijí také denní stacionáře a další způsoby podpory.

Změna pro klienty nebude jednoduchá

Další část klientů domova na Velehradě pak do konce května příštího roku najde nový domov v novostavbě dvojdomku ve Starém Městě nedaleko střední zemědělské školy. „Přípravě uživatelů na přesun do jiného zařízení věnujeme velkou pozornost a připravujeme je na tuto změnu již od roku 2010. Je třeba si uvědomit, že někteří z nich prožili v této budově i čtyřicet let svého života a přechod do jiného prostředí pro ně nebude jednoduchý," upozorňuje vedoucí domova Irena Hučíková. V podstatě má jít o postupný proces nahrazování původního ústavního prostření jiným prostředím, které je pro většinu obyvatel běžné.

„Výsledek transformace má umožnit člověku s postižením, aby mohl žít plnohodnotným životem a být součástí běžné společnosti. Vše musí probíhat v souladu s vůlí klientů a souhlasem opatrovníků, " vysvětluje Bronislav Vajdík. Podobný proces by mělo v budoucnu absolvovat také dalších deset zařízení působících na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Součástí přípravy na změnu prostředí a větší samostatnost je nácvik souvisejících sociálních a pracovních dovedností. K tomu slouží od začátku letošního roku i sociálně terapeutická dílna na Masarykově náměstí v části bývalé jezuitské koleje, kam dochází pravidelně čtyři klienti z velehradského domova.

Vzniknou další projekty chráněných pracovních míst

„Od začátku ledna příštího roku plánujeme rozšíření kapacity dílny o dalších osm míst a momentálně hledáme vhodné prostory pro její provoz. V jezuitské koleji v Uherském Hradišti probíhá současně i provoz sociálního podniku – kavárny a bistra „Café 21", kde někteří uživatelé absolvují praxi, rámci které získávají pracovní zkušenosti. Náš záměr směřuje k postupnému vytváření chráněných pracovních míst a to nejen v provozu „Café" 21, ale i na jiných pracovištích," uzavírá Vajdík. O využití prázdné budovy na Salašské ulici po dokončení přestěhování všech klientů v příštím roce rozhodne její vlastník, kterým je Zlínský kraj. Jednou z možností je i vznik hospice pro nevyléčitelně nemocné. Podobný typ zařízení totiž na Slovácku zatím chybí.

„K tomuto využití objektu vznikla určitá iniciativa, vše ale bude záviset na tom, zda se najde dostatek finančních prostředků na rozjezd takového zařízení," uvádí k myšlence hospice ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš. 

Autor: Petr Cekota