Neposkytnutím dotace totiž měli tamní zastupitelé znemožnit sportovat stovkám dětí v projektu Hodiny pohybu na ZŠ Na Výsluní a na základě nepravdivých obvinění zdiskreditovat tamní Školní sportovní klub Výsluní.

Novým návrhem dotačního programu na podporu sportu navíc město údajně plánuje v budoucnu podporovat výhradně ty děti, které se účastní sportovních závodů. Na 200 Broďanů proto podepsalo petici, která se vůči takovému postupu ohrazuje.

Vedení radnice v Uherském Brodě ukončilo v červnu projekt Hodina pohybu navíc. Na ZŠ Na Výsluní jej zajišťoval tamní Školní sportovní klub Výsluní. Žákům školy umožňoval účastnit se Hodiny pohybu navíc v rámci oddílu všestrannosti ve volném čase, před a po vyučování. Klub se inspiroval úspěšným projektem AŠSK Sportujeme ve škole, do kterého byla ZŠ Na Výsluní několik let zapojena.

Vítězný návrh na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti pražského studia ov architekti
Soutěž na proměnu věznice v Uherském Hradišti zná vítěze. Takto má vypadat

„Osvědčil se a byl velmi dobře přijímán jak rodiči, tak žáky a učiteli tělesné výchovy. Náš Školní sportovní klub, pobočný spolek AŠSK, na tuto pozitivní zkušenost zareagoval a od školního roku 2019/2020 nabídl Hodinu pohybu navíc všem žákům školy,” řekla zakladatelka Školního sportovního klubu Výsluní Dagmar Řešetková.

Letos v červnu ale rada města zakázala školám pronájem tělocvičen v dopoledních hodinách, čímž de fakto Hodinu pohybu navíc zlikvidovala.

„Podle našich interních informací přestalo sportovat zhruba 100 dětí, které nikdy předtím žádný jiný sportovní kroužek nenavštěvovaly a účastnily se pouze našich tréninků všestrannosti,” popisuje dopady rozhodnutí zastupitelů Dagmar Řešetková.

Veronika Buráňová, matka tří dětí, které Hodinu pohybu navíc na ZŠ Na Výsluní navštěvovaly, považuje rozhodnutí radnice za nesmyslné.

#clanek|7230922# 

„Byla jsem ráda, že pro děti a jejich pohyb někdo něco navíc udělal. Školu jsem pro děti vybrala právě proto, že nabízela možnosti sportování. Hodinu pohybu navíc měly moje děti raději než klasické hodiny tělocviku. Nikdo totiž netlačil na výkon, nebyly pod tlakem známek a navíc si mohly vyzkoušet i netradiční sporty,” říká Veronika Buráňová.

Rozhodnutí radních o zákazu pronájmu tělocvičen v dopoledních hodinách předcházela řada nestandardních okolností. Školní sportovní klub na Výsluní vloni požádal o dotaci na podporu sportovní činnosti na rok 2022 nejen pro sportovce z Hodiny pohybu navíc, ale také pro své judisty, atlety a hráče Kin-ballu. Červnové zastupitelstvo města dotaci klubu neschválilo, protože to nedoporučila Komise sportovní a postoupilo žádost ke kontrole Kontrolnímu výboru.

„Faktem je, a na tom byla všeobecná shoda, že žádost Školního sportovního klubu ZŠ Na Výsluní neodpovídala podmínkám programu. Kontrolní výbor vycházel z dostupných materiálů, které byly předloženy městu k vyúčtované mimořádné dotaci v roce 2021 a z údajů na webu spolku. Navíc kontrolní výbor tuto záležitost řešil s předsedou Okresní rady Asociace školních sportovních klubů ČR okresu Uherské Hradiště a členy sportovní komise. Jejich stanovisko následně převzali i členové kontrolního výboru, kteří jednomyslně odsouhlasili přijaté usnesení,“ řekl na dotaz Deníku tehdejší předseda kontrolního výboru a současný místostarosta města Ladislav Kryštof.

Do centra Hradiště přivezli vánoční strom. Je jím stříbrný smrk ze Starého Města
Do centra Hradiště přivezli vánoční strom. Je jím stříbrný smrk ze Starého Města

I přes dokumenty dokazující nárok na dotaci podle Řešetkové kontrolní skupina ve spolupráci s Komisí sportovní naznala, že Sportovní klub závažným způsobem porušil dotační pravidla, na dotaci nemá nárok a měl by vrátit zálohu ve výši 25 tisíc Kč, která mu byla vyplacena.

„Čeho jsme se měli dopustit, jsme se bohužel nedozvěděli. Ve vyjádření kontrolní skupiny byly uvedeny pouze dva důvody. A to, že nejsme otevření široké veřejnosti a nevybíráme členské příspěvky. Ani jeden z těchto bodů se nezakládá na pravdě. První z nich navíc nemá žádnou relevanci k dotačnímu programu města,” vysvětluje Dagmar Řešetková, která poslala vysvětlující dopis zastupitelům a do dnešního dne nedostala odpověď.

Nový návrh znevýhodňuje děti, které nechtějí závodit

Zastupitelé v září schválili mimo jiné nový návrh Dotačního programu města na podporu sportovní činnosti, ve kterém zvýhodnili děti sportující závodně. V případě Školního sportovního klubu mají podle Řešetkové na dotace nárok pouze děti starší 8 let, 2x týdně trénují a účastní se závodů a soutěží.

Všechny ostatní děti – mladší 8 let, nesoutěžící nebo ty, které trénují pouze 1x týdně (bez ohledu na jejich věk a počet soutěží) nebudou, na rozdíl od ostatních klubů ve městě, do výpočtu dotace zahrnuty a nebudou městem podpořeny.

„Náš klub dává prostor všem dětem, i těm, které závodit nechtějí. Na ně ale dotační program nepamatuje. Bez dotací bude finanční zátěž přenesena na jejich rodiče, což pro některé může být v současné době problematické,” doplňuje Dagmar Řešetková.

Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se v úterý 5. prosince uskutečnil Mikulášský rej.
Advent v Hradišti: jarmarky, koncerty kapel, Mikulášský rej i Ježíškova dílna

„O žádostech a o výši dotací navíc v Uherském Brodě rozhodují a kontrolují je jejich největší příjemci - tedy podjaté osoby,“ naznačila Dagmar Řešetková.

Celá situace vedla řadu nespokojených Broďanů k zorganizování petiční akce. Dosud ji podepsalo kolem 200 lidí a má být předána k projednání zastupitelstvu města.

„Máme tři děti, které chceme vést ke sportu, ale ne k výkonnostnímu, což nás dovedlo do Školního sportovního klubu. Děti vede k všestrannosti pod kvalifikovaným vedením, učí je třeba, jak mají správně běhat. Město ale zásadním způsobem odebírá těmto dětem možnost sportovat, a navíc dehonestuje sportovní klub, který jim to umožňuje a pro nás má větší hodnotu jak klub soustředěný na výkonnostní sport. Proto jsme se rozhodli petiční akci uspořádat,” říká jeden z organizátorů petice Aleš Zemánek.

Radnice se odchýlila od plánu rozvoje sportu

Radnice se podle dalšího z organizátorů petice Miroslava Řešetky odchýlila od svého plánu strategického rozvoje sportu a svého poslání.

„Dehonestuje Školní sportovní klub, nechce podporovat všeobecnou sportovní přípravu dětí a ze zdravého sportování tak dělá nežádoucí aktivitu,” dodává další z organizátorů petice Miroslav Řešetka.

Shromáždění "U Rozárky" v Uherském Hradišti u příležitosti svátku 17. listopadu 2022
Starosta Hradiště: Věznici musíme otevřít co nejrychleji, i kvůli zpochybňovačům

Program na podporu sportu v Uherském Brodě byl podle slov Ladislava Kryštofa schválen zastupitelstvem města a pouze zastupitelstvo jej může změnit.

„Naše působení je zatím krátké, abychom byli schopni na něm něco změnit. Teprve budeme ustavovat komise rady města a budeme čekat, s jakými návrhy na úpravu Programu na podporu sportu přijdou,“ naznačil Ladislav Kryštof s tím, že jak je všeobecně známo, na žádnou dotaci není právní nárok.

„Neposkytnutím dotace jistě nedošlo k diskreditaci Školního sportovního klubu ZŠ Na Výsluní,“ je Ladislav Kryštof přesvědčený.

Na fasádu kostela v Hradišti promítali vánoční obrazy i dětské kresby. Rozsvítili vánoční strom. Podívejte se
VIDEO: Na fasádu kostela v Hradišti promítali vánoční obrazy. Rozsvítili i strom

Školní sportovní klub Výsluní vznikl počátkem roku 2019. Od školního roku 2019/2020 nabízí sportovní aktivity v oddíle atletiky, aerobiku, juda, kin-ballu a všestrannosti. O rok později zaštítil také oddíl basketbalu. Ve školním roce 2019/2020 spustil v rámci oddílu všestrannosti projekt Hodina pohybu navíc.

Historie žádostí o dotace
V roce 2020 žádal klub poprvé o dotaci na podporu sportovní činnosti na rok 2021. Dotační program byl po odevzdání žádosti upraven takovým způsobem, aby klub nebyl oprávněným žadatelem (nedostatečná historie). Koncem roku tedy klub zažádal alespoň o individuální dotaci ve výši 100 tis. Kč. Schválena byla účelová dotace ve výši 50 tis. Kč. V roce 2021 znovu klub zažádal o dotaci na podporu sportovní činnosti na rok 2022.