„Báňský úřad nemůže bez platné EIA postupovat v povolovacím řízení. Hodně jsme si oddechli, ale vzhledem ke zkušenostem v této kauze, zůstáváme ve střehu,“ stojí v komentáři spolku, jehož předsedkyní je obecní zastupitelka v Moravském Písku Hana Habartová.

Plánovaná těžba štěrkopísku je v těsné blízkosti zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí ze Slovácka.

Sedmiletá platnost stávajícího stanoviska EIA skončila, přitom jej těžební společnost potřebovala podkladem pro celé řízení o stanovení dobývacího prostoru mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Proti prodloužení platnosti stanoviska se na ministerstvo obrátilo sedmnáct obcí a Vodovody a kanalizace Hodonín.

„Existují důvodné pochybnosti, podpořené odbornými podklady, že záměr těžby je pro danou lokalitu nepřijatelně rizikový,“ napsala na resort právní kancelář Frank Bold Advokáti zastupující obce a vodovody.

Deníku se k neprodloužení platnosti EIA vyjádřil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík.

Chybí oficiální dokument

„Nečekal jsem to. Jsem rád, že to takto dopadlo, ale zatím jsem neviděl oficiální dokument. Na stránkách ministerstva životního prostředí jsme ho nenašli, nesehnali jsme ho, takže máme informace jen z médií a zatím bych se zdržel komentáře. Předali jsme to našemu právníkovi, aby udělal nějaký rozbor, jaký to bude mít vliv na rozhodnutí, které Báňský úřad už vydal o určení dobývacího prostoru. Pořád platí, že na určení dobývacího prostoru chystáme žalobu k soudu, a to je pro nás důležité,“ poznamenal ostrožský starosta.

U společnosti České štěrkopísky se v současnosti seznamují s odůvodněním rozhodnutí neprosloužit platnost EIA.

„Následně zvolíme další postup. Zatímco na mnoha místech v České republiky těžba štěrkopísku probíhá v bezprostřední blízkosti zdrojů pitné vody a prokazatelně prospívá jejich kvalitě a vydatnosti, u Uherského Ostrohu se už sedmnáct let řeší, zda nemůže vodárenství ublížit. V důsledku některé důležité dokumenty zastarávají, podstata problému však zůstává stejná a nedávno ji precizně formuloval i krajský soud: Veřejným zájmem je jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin, a v rámci projektu u Uherského Ostrohu střet těchto zájmů nehrozí,“ uvedl advokát těžební firmy Tomáš Uherek.