Příchozí se tak dočkali čtyřnásobného ohlédnutí do minulosti.

„Rozejděte se, tato demonstrace není povolená,“ ozývalo se za houkání sirén z tlampačů tří přijíždějících felicií Veřejné bezpečnosti, plných příslušníků někdejších komunistických policejních složek. Ti pak přihlížejícím sehráli scénu, která ukazovala, jak za pomoci pendreků komunistická policie vystupovala proti demonstrantům.

Z okna ubytovny nad Malou scénou, nasvícenou v barvách trikolory, pozdravil shromážděné lídr protirežimní sametové revolty v Uherském Hradišti a emeritní ředitel Slováckého divadla Igor Stránský.

Dalšími retrospektivami byla pěvecká vystoupení herečky Pavlíny Hejcmanové v roli Marty Kubišové s podporou místního gymnaziálního sboru Viva La Musica, a také herce Pavla Hromádky coby Karla Kryla s kytarou v ruce a umělým knírem pod nosem.

Z pódia posléze promluvil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Třicet let po revoluci mnozí lidé na minulost zapomínají, věří zkresleným zprávám, sem tam dokonce zaslechnu, že za socialismu bylo líp. Nebylo. Tři sta metrů vzdušnou čarou odsud stojí důkaz, že nebylo líp. Většina z nás slyšela o mučení a trýznění, které se za zdmi bývalé zdejší věznice odehrávalo. Každého, kdo nesouhlasil, stát dříve či později zlomil, brutálními krutými metodami, to byla realita let 1948 až 1989,“ upozornil Stanislav Blaha na to, že ten kdo zapomíná na svoji minulost, je odsouzen k tomu, aby ji prožil znovu.

Zástupce studentů Radek Knápek starostu ujistil, že si je toho náležitě vědom.

„Naše generace už si natolik zvykla na svobodu a je tak zhýčkaná, že si podmínky roku 1989 nedokáže představit. Když můj děda v roce 1968 neoznačil okupaci vojsk na našem území za bratrskou pomoc, přišel o práci. Kdyby zde platila pravidla jako tehdy, byli by v současnosti bez práce mnozí. Při takovéto představě si více vážím toho, co dnes můžeme mít. Nikdo nám neznárodňuje majetek, nikdo nám nenařizuje, co můžeme poslouchat, číst a sledovat. Nikdo se nesnaží umlčet náš názor tak, jak tomu bylo v listopadu 1939 a 1989,“ nechal se slyšet Radek Knápek.

Kromě moderátorské dvojice Petra Staňková, David Vacke, se na pódiu objevil ještě také zástupce konfederace politických vězňů z Uherského Hradiště Josef Ondra.