Obyvatelé dokonce kvůli problému v prosinci sepsali petici. Radnice pro ně proto v úterý uspořádala veřejné sezení se zástupci městského úřadu, krajské hygienické stanice i samotné firmy 3VH Plastics, která se zabývá poplastováním kovových dílů. „Městští úředníci by měli schvalovat takové projekty, jež zlepší životní podmínky obyvatel. A ne, aby zelenina na našich zahradách měla černé listy od škodlivin," prohlásila například v publiku sedící paní Pěrková z Havřic.

Podle vedení společnosti je ale vyloučené, že by její provoz jakýmkoliv způsobem ohrožoval zdraví samotných pracovníků v areálu zbrojovky, nebo obyvatel přilehlých domů. „Na přelomu zimy a jara jsme instalovali odlučovací jednotku, která zachytí 95 procent vypouštěných látek. Samotná exhalace je nyní způsobena pouze tím, že výrobky jsou vytaženy z pece a chladnou," uvedl ředitel 3VH Plastics Petr Bodeček.

Jeho slova potvrdily nezávislé úřady, které případ detailně zkoumaly. Například Krajská hygienická stanice v Havřicích provedla kontrolní měření emisí. V kubickém metru vzduchu nalezla 11 miligramů těkavých organických látek, norma přitom povoluje až 50 miligramů. „Ftalátů, u nichž není žádný limit stanoven, jsme naměřili 7 miligramů. Další látky se zde nacházely ve stopových množstvích tisícin miligramu," informovala vedoucí odboru obecné a komunální hygieny krajské hygienické stanice Eva Javoříková.

Do Havřic se vydali také pracovníci České inspekce životního prostředí. I oni konstatovali, že společnost nijak nepřekročila hranu zákona, a to ani v začátcích svého podnikání. „Firma ohlásila provoz a vždy řádně plnila své povinnosti v souladu se zákonem o ovzduší jako malý zdroj znečištění," potvrdila pracovnice uherskobrodského městského úřadu, jež má na starosti ochranu ovzduší, Ilena Sobková.

Že výrobna v prvním necelém roce svého provozu nepříjemně zapáchala, ředitel Bodeček přiznává. „Nikdo nepředpokládal, že to bude dělat takovou neplechu. Je to jako kdybyste si pořídili krb a zjistili, že dým čadí k sousedovi. Vyřešili byste to zvýšením komínu, v našem případě pořízením odlučovače," zakončil Petr Bodeček příměrem.