První úpravy v podobě výměny původních oken za plastová provedl ale tak necitlivě, že musel práce zastavit a zjednat nápravu.

„V současné době zahajujeme výměnu problematických oken celý článek ZDE a ukončili jsme instalaci inženýrských sítí. V další fázi přikročím k úpravě zahrady, která skončí příští rok,“ odhaduje italský investor Alessandro Alagia. Jak připustil, problematická umělá okna, kterými zámek před časem „vybavil“, jsou stále součástí stavby. „Čekám ještě na výsledky historického průzkumu, následně pak dojde na spolupráci s památkáři. S nimi vybereme barvu a tvar nových oken,“ plánuje Alagia.

Investor prozatím netuší, kdy dokončí kompletní rekonstrukci zámku. Opravy jsou totiž odvislé od jeho momentálních finančních možností a pružnosti úředníků, bez jejichž povolení nemůže své plány realizovat.

Starosta obce Josef Luňák záměry nového majitele zámku schvaluje. „Plánuje, že v budoucnu zámek přestaví na obytné sídlo pro sebe a svou rodinu. Část zámku chce ponechat pro potřeby obce. Jeho záměry byly, podle jeho vyjádření, prozatím jen v teoretické rovině,“ řekl starosta Luňák.

Podle památkářů má zámek nedozírnou hodnotu. „Jeho cena je především historická. Jedná se o renesanční památku, která vznikla v polovině 16. století. Podobných staveb je na Hradišťsku velmi málo,“ vyzvedl význam památky vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje uherskohradišťské radnice Aleš Holý.

Z náročných rekonstrukčních prací bude mít užitek nejen nový majitel, ale také návštěvníci objektu. „Objekt bude určitě částečně otevřený pro veřejnost. Kaple, salonek, sklep a zahrada budou upraveny tak, aby mohly být k dispozici veřejnosti, ale hlavně občanům Ořechova,“ dodal Alagia.