V prvním případě probíhá vše hladce. Zpoždění však nabírá až druhá část projektu, a to kvůli jednání mezi objekty účastnícími se obnovy zámku a Národním památkových ústavem. Jedním z kontroverzních témat je navrhované zastřešení nádvoří.

Bojkovičtí radní se k celé záležitosti příliš vyjadřovat nechtějí. „Zatím se jedná jenom o zastřešení. Současný majitel by tam totiž rád vytvořil kulturní centrum s celoročním provozem. Doposud hledáme optimální řešení a celé je to ve fázi jednání s Národním památkovým ústavem. Víc bych k tomu asi teď neřekla, ať nenapácháme víc škody než užitku,“ nastínila místostarostka Bojkovic Květoslava Ogrodníková, která město zastupuje také v dozorčí radě Obecně prospěšné společnosti zámku Nový Světlov (OPS ZNS). Podotkla, že na obou stranách určitě existuje dobrá vůle vyjít si vstříc.

Její slova potvrzuje také Michal Vrba, předseda představenstva společnosti Eunice Consulting, která realizaci projektu řídí. Ten také předsedá OPS ZNS, zastřešující obnovu nekomerční části objektu. „Přesné termíny dokončení bych nerad uváděl, protože probíhají jednání s památkáři. Původní projekt počítá s ukončením prací v polovině roku 2010,“ uvedl Vrba a ujistil, že se do budoucna každopádně počítá s provozem muzea minimálně v takovém rozsahu, v jakém fungovalo doposud.

Zastřešení nádvoří, jež by mělo zajistit možnost pořádání kulturních akcí nepřetržitě během celého roku je na projektu spornou záležitostí. „Ochrana památek je určitě důležitá věc. Na druhou stranu ale, pokud to má projekt ekonomicky ustát, je potřeba umožnit celoroční provoz. Je to důležité, protože nevkládáme ani korunu z úvěru. Prostředky jsou buď vlastní nebo z Evropské unie,“ upřesnil Vrba. Poukázal na to, že pokračuje vyjednávání dalších podrobností s Národním památkovým ústavem, který má však na celou rekonstrukci trošku jiný pohled. Také přiznal, že příliš nerozumí v čem je zakopaný pes.V podobných případech, kdy se jedná o zastřešení větších ploch údajně problémy nejsou.

Památkáři mají v celé záležitosti jasno. „Jednou z věcí, kterou vlastník příliš neřešil je v souvislosti se zastřešením nádvoří realizace vzduchotechniky. To pro nás jako památkáře znamená prorážení historického zdiva ve větším rozsahu kvůli splnění vysokých požadavků na odvětrání a požární bezpečnost,“ nastínila odborná náměstkyně Národního památkového ústavu v Kroměříži Klára Hodaňová. Problematika zastřešení je podle ní jen dílčí komplikací. „Nebavme se jen o zastřešení. V podstatě největší zdržení pramení z neúplnosti předložené projektové dokumentace. Proto pak z naší strany nelze vydat odborné vyjádření. V tom spatřuji hlavní problém,“ přiblížila Hodaňová. Doplnila, že předloženy byly celkem dvě etapy. Realizace první, obsahující část objektu s nádvořím, byla pozastavena. Druhé, týkající se prostor s expozicí, stavební povolení zrušeno nebylo. „Určitě to není příliš šťastné řešení ani pro samotného majitele zámku. Tento způsob si však zvolil sám,“ uzavřela zástupkyně Národního památkového ústavu. Obnovu Nového Světlova vnímá pozitivně a fandí jí také starosta Bojkovic František Slavíček. „Vzhledem k probíhajícím jednáním bych však nechtěl celou záležitost víc komentovat,“ poznamenal.