Ta byla motivovaná pohádkou Koloběžka první, která pojednává o chytré vesnické dívce Zdeničce, která nejenže vynalezne koloběžku, ale pro svůj důvtip se nakonec stane i královnou. Na paměť vozítka - koloběžky, které ji dovezlo za štěstím, se rozhodla pro jméno královna Koloběžka první. Jenže lidé jí stále říkali naše Zdenička.

Základem byl Werichem pro děti napsaný inteligentní příběh, v němž nechyběl moudrý a laskavý humor. Ten strůjkyně akce přetavily v duchaplný scénář pátého ročníku Procházky zámeckým parkem.

Role chytré horákyně Zdeničky a nakonec i královny se zhostila Karla Miko, rytířky z Trychtýřovic Petra Kropáčová, roli královy tetičky na sebe vzala Pavla Večeřová a Simona Dvouletá, vedoucí Buchlovjánku, se na hodinu proměnila v krále. Skvěle jim herecky sekundoval jedenáctiletý Jan Večeřa v roli Kotrby mladšího. 

Špacírování zámeckým nádvořím i parkem čtyřicítky malých princezen, princů a udatných rytířů bylo téměř pohádkové. Na cestě ke králi, spícímu v zámecké zahradě, kterého polibkem probudila chytrá horákyně Zdenička, musely děti splnit několik úkolů. Pod zámeckými schody pak malé princezničky, princové a rytíři, ale i princezny a královny z řad dospělých, mezi nimž nechyběla ani černá paní Buchlovská, zapózovali fotografům.

U sala terreny zámku se drobotina naučila za hudebního doprovodu jednoduchý dobový tanec a za symbolický finanční příspěvek si malé mlsalky a mlsalové mohli vybrat laskominy v improvizované cukrárně.

„Kasička cukrárny se naplnila 1700 korunami. Protože nejen zábava patřila k Procházce zámeckým parkem, rozhodli jsme se, že zmíněnou částku věnujeme na léčbu Lukáškovi Ondruškovi, který trpí akutní lymfoblastickou leukémií,“ sdělila Pavla Večeřová, jedna z pořadatelek akce. Libovala si, že po dobu hodinové procházky parkem nepršelo, ale jen co princezny a princové skončili s výukou dobového tance, se z oblohy spustil déšť. 

Věřící si ke své třinácté cyklopouti vybrali Fátimu
Věřící si ke své třinácté cyklopouti vybrali Fátimu
Kapela jezdí do Buchlovic pravidelně.
Tři sestry zaplnily zámecký amfiteátr v Buchlovicích