Řeznými ranami si svá těla přednedávnem zdobila skupinka žaček uherskohradišťské základní školy Za Alejí. Byly to přívrženkyně stylu EMO, který se vyznačuje černou barvou, punkovou hudbou a právě častým sebepoškozováním. „Naštěstí jsme to zjistili hned zkraje a tyto jejich aktivity utnuli,“ prohlásila zástupkyně ředitele školy Marie Holčíková. ZŠ Za Alejí je jednou z oceněných škol, jejíž metodika by se mohla dávat za vzor ostatním.

Vzdělávací zařízení druhým rokem uplatňuje preventivní program, působí zde školní psycholog, pracovnice prevence i asistent dislektiků. „Úkoly neleží jen na jednom člověku, o prevenci se stará celý pedagogický tým. Nejbližší akci, týden prevence, máme naplánovanou na květen. Přijedou k nám městští policisté i pracovníci ze sociálního odboru,“ uvedla učitelka Holčíková, jejíž škola je sídlištního typu, tudíž více ohrožená vlivem sociálně slabších rodin.

Podle ní nežádoucích jevů mezi žactvem nepřibývá ani neubývá. Jen se postupem času objevují jejich nové formy. „Jednou z nich je třeba kyberšikana, kdy si děti po sociálních sítích vyměňují nepěkné vzkazy. Pedagogové samozřejmě nezůstávají pozadu a učí se nové problémy řešit,“ upřesnila.

Odlišná situace panuje v další oceněné základní škole v Kněžpoli. Malotřídku navštěvuje šestačtyřicet dětí, jež jsou všechny pod pečlivým, až familiérním dohledem několika učitelek. „Známe je velice dobře, takže se nám daří problémy řešit už v zárodku. Když například skupina začne kamaráda vytlačovat, ve hře mu hází méně často balónek než ostatním nebo mu v diskuzi klade výrazně méně otázek, přirozeně zasáhneme. Tak se nám daří zabraňovat šikaně,“ zaklepala na dřevo ředitelka školy Jana Polášková.

Její svěřenci tak například dokázali ustát nátlak svých starších kamarádů, kteří je na hřišti hecovali, aby jim koupili cigarety. „Děti správně odmítly a řekly jim ne. Raději byly v jejich očích za zbabělce,“ pochvaluje si ředitelka Polášková.

Úředníci letos v kraji ocenili celkem sedmnáct z 255 přihlášených škol. „Byla to zařízení, jejichž programy byly nejkoncepčnější, nepropracovanější a nejvíce naplňovaly podstatu prevence, jíž je kvalitní sociální klima ve školách. Za kvalitní sociální klima se považuje takové, které vytváří vstřícné, bezpečné a laskavé prostředí pro žáky i učitele,“ informovala tisková mluvčí krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Besedy o škodlivosti užívání drog pořádá pro poslední dva ročníky základních a první dva ročníky středních škol uherskohradišťské kontaktní centrum Charáč. Mládež se z nich dozví, jaká skutečnosti plynou z užívání návykových látek. „Nejvíce oblíbená je mezi našimi klienty marihuana. Obecně lze říci, že drogy působí velmi individuálně a nelze dopředu říci, jaký vliv bude na mladistvého nebo dospělého uživatele mít. K nám chodí lidé, kterým se braní drog stalo nepříjemným a chtějí svou pozici změnit,“ konstatoval vedoucí centra Vladimír Kaška.

Školy z Uherskohradišťska letos oceněné za prevenci

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, okres Uherské Hradiště

Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072

Střední škola služeb s.r.o. Uherské Hradiště