„Návštěvu inspektorů si vyžádal starosta obce. Před několika lety totiž existovalo podezření, že základní umělecká škola, která je součástí subjektu, evidovala mrtvé duše. Toto podezření se sice nepotvrdilo, nicméně vedení obce požádalo z preventivních důvodů o prověrku,“ vysvětlil mluvčí České školní inspekce Libor Vacek.

Ve výsledné zprávě odborníci konstatují, že Základní škola a Základní umělecká škola (ZUŠ) Dolní Němčí poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. „Základní škola vyučuje podle zpracovaného ŠVP a vzdělávacího programu Základní škola, ZUŠ v současné době vyučuje podle platných učebních dokumentů a postupně se připravuje na realizaci kurikulární reformy v uměleckém školství. Učitelé v rámci dalšího vzdělávání navštěvují profesní vzdělávací akce. Kontrolou dokumentace a přímým pozorováním výuky bylo zjištěno, že přijatá opatření ředitele mají trvalý účinek a jsou na standardní úrovni,“ píší v dokumentu inspektoři.

S výsledkem zprávy je spokojený i ředitel školy Milan Kvasnička. „V době, kdy se měly v zušce problémy objevit, tuto uměleckou školu vedl jiný pedagog. Věřil jsem ale jeho profesionalitě, což se nakonec i potvrdilo,“ komentoval výsledek prověrky Kvasnička.

„Zpráva hovoří tak, jak hovoří, jasně. Víc nemám, jak situaci komentovat. Zprávu předám obecní radě,“ sdělil starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Související článek:

V dolněmčanské škole úřadovali inspektoři

Na vlčnovskou školu míří kvůli sporu inspekce