Současný areál ale vznikal o více než 200 let později a za vydatné pomocí obyvatel vesnice v „Akci Z" v letech 1971 až 1973. Jeho vybudování tehdy přišlo na více než 22 milionů korun.

Dnes po 46 letech tam výuka probíhá ve třech pavilonech. Škola je domovskou také pro žactvo druhého stupně ze Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice a nechybí jí bazén ani dvě tělocvičny. Minulostí se staly černé tabule s křídou. Všechny třídy jsou vybaveny magnetickými tabulemi s keramickým povrchem, interaktivním dataprojektorem a připojením k internetu.

Od začátku školního roku 2019/2020 mají v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí po generální rekonstrukci komplet nové odborné pracovny chemie a fyziky a díky pořízení výtahu i bezbariérový přístup.