Týká se zákazu vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Drslavice – Prakšice i značení ulic místních částí Hlubočka, Ulička a Drahy jako slepé ulice.

„Cílem opatření je snížit provoz motorových vozidel v daných lokalitách a přispět tak ke klidnějšímu a bezpečnějšímu životu občanů tam bydlících. Současně obecní úřad již zahájil vydávání výjimek povolení vjezdu na tuto komunikaci Drslavice – Prakšice,“ sdělil na webu starosta Drslavic Rostislav Mihel.

Občanům s trvalým pobytem v Drslavicích ale podle jeho slov není nutné po dohodě s Policií ČR toto povolení vydávat. Ti budou mít automaticky vjezd na tuto komunikaci bez jakéhokoliv omezení a bez nutnosti vyřizovat si na OÚ v Drslavicích povolení.

Rodinní příslušníci občanů Drslavic využívající tuto komunikaci a žijící v Pašovicích a dál směrem na Zlín nechť požádají o povolení vjezdu v kanceláři obecního úřadu Drslavice a toto bude posouzeno. Ostatní případy žádostí o udělení výjimky bude posuzovat drslavická radnice individuálně.