„Uchazeč o tyto práce nemá povinnost se u nás pravidelně hlásit a není vázán dalšími podmínkami. To nám značně komplikuje organizaci prací. Zpočátku byl o tuto službu poměrně malý zájem,“ přiznal místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Veřejnou službu zajišťuje Uherské Hradiště od září loňského roku. Doposud bylo zaevidováno celkem šestapadesát uchazečů, přičemž smlouvy o výkonu veřejné služby byly uzavřeny s třiadvacet osobami v délce jednoho až tří měsíců. Prioritou při zadávání prací je pro radní především úklid centra města a přilehlých ulic.

V rámci veřejné služby lidé odpracovali bezmála čtyři tisíce hodin. Podíleli se například na úklidu centra města, pracovali na pohřebišti v Mařaticích, Sadech a Míkovicích, u škol v Mařaticích, Štěpnicích, na sídlišti Východ a dalších místech.

„Pracovali na úklidu sněhu, zametání chodníků od posypové drtě, čištění zeleně od odpadků a jiných úklidových pracích na veřejných prostranství,“ vysvětlila mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Zemčíková. Vykonavatele veřejné služby chtějí úředníci v budoucnu využít i při likvidaci černých skládek, pomoci při kalamitních stavech a dalších činnostech.

Oslovení nezaměstnaní se účasti na veřejných pracích nebrání. „Pokud si chci zachovat nárok na sociální dávky, tak mi nic jiného ani nezbývá. A také je to lepší než sedět doma nebo v hospodě, alespoň se chvilku zabavím,“ komentoval případné zapojení se do činnosti ve veřejných pracích Hradišťan Luboš Hrazdil.

Co je veřejná služba

Veřejná služba je práce, kterou osobám, jež pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, může nabízet město či obec. Předmětem veřejné služby je například zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Pokud jedinec po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí nevykonává žádnou aktivitu, klesá výše dávky na úroveň existenčního minima, které činí 2020 korun. Jestliže však odpracuje měsíčně 20 hodin veřejné služby, pobírá částku 3126 korun měsíčně. Při odpracování 30 hodin měsíčně se tato částka navyšuje o 553 korun. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí