Na devadesátiminutový obřad, který sloužil místní správcem farnosti Petr Přádka, zavítalo zhruba o polovinu menší množství lidí než v uplynulých letech. Důvodem nižší návštěvnosti jedné z nejdůležitějších bohoslužeb v liturgickém kalendáři katolíků v tomto vyhlášeném poutním místě, byla zřejmě rekonstrukce vnitřního prostoru baziliky. Věřící při poslechu slavné mše Jakuba Jana Ryby v podání tamního pěveckého sboru, museli stát zčásti pod lešenářskou konstrukcí, vyplňující střed chrámové lodi.

Omezení se týkala také řady dalších prostorů kostela. Přístupné nebyly například starobylé chórové lavice. Sbor nemohl zpívat z kůru, který už je bez varhan a jeho prostory jsou uzavřené, ale pěl z opačné strany chrámu, ukryt zrakům většiny přítomných vedle svatostánku. „Počet lidí na půlnoční se oproti loňsku nedá srovnat. Přišlo jich sem o hodně méně, ale není divu, všudypřítomné lešení pořádně zmenšilo místa, kde se dalo stát,“ uvedla dlouholetá účastnice půlnočních mší na Velehradě Božena Podškubková z Dolního Němčí.

Oprava 805 let staré baziliky má za sebou první fázi, kdy získala novou tvář její nejposvátnější část – presbytář. Rekonstrukční práce, jejichž cena se má vyšplhat do výše téměř 346 milionů korun, by měly být dokončeny v roce 2013, kdy se uskutečnění oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Představitelé kraje i české katolické církve usilují o to, aby v té době navštívil poutní Velehrad také papež Benedikt XVI., jemuž předali pozvání už v roce 2009.