Rekonstrukce střechy se uskutečnila už v roce 2005 a kopíruje původní tvar z počátku dvacátého století. „V současné době obec zajišťuje opravu chodníku na Kyselce a položení obkladů kolem nástavby pramene. Součástí prací je také vybudování nového osvětlení a další terénní úpravy,” uvedla záhorovická starostka Jana Šašinková.

Obec investovala finanční prostředky také do nákupu nových laviček a do vykácení vzrostlých stromů, které ohrožovaly návštěvníky. Zajistila zároveň výsadbu nového porostu.

Opravu celého areálu financuje místní obecní úřad z vlastního rozpočtu. Předpokládaná částka určená na výdaje spojené s pracemi činí 350 000 korun. Rekonstrukce má být dokončena do konce října.

Část příjezdové cesty ke Kyselce už prošla také opravou. Jedná se o rekonstrukci mostu přes řeku Olšavu, který již byl podle starostky ve špatném technickém stavu.