Konference byla určena pedagogickým pracovníkům, dalším zainteresovaným lidem a institucím v oblasti finančního vzdělávání a osobní prosperity.

V rámci projektu „Finanční gramotnost do škol“ byla naše škola oslovena zapojit se do dvou panelových diskuzí. První panelová diskuze byla na téma „Co už víme o penězích?“, kde naši žáci sdíleli své zkušenosti a znalosti z této oblasti. Druhá panelová diskuze se týkala růstu inflace a zdražování (výzva dnešní doby) a předávání si zkušeností z praxe.

Naši žáci se aktivně zapojovali do diskuze a odpovídali na položené otázky týkající se peněz. Zásadním poznatkem bylo, že na penězích záleží a že za peníze je možné koupit cokoliv, a pokud jsou opravdu peníze v našem životě tak důležité, bylo by dobré o nich něco vědět. Z rukou pana viceguvernéra Tomáše Nidetzkého si odnesli svůj první milion.

Zajímavým vstupem byly i příspěvky Tomáše Nidetzkého, viceguvernéra a člena Bankovní rady, ČNB, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva financí ČR.

Finanční gramotnost je znalost toho, jakou hodnotu peníze pro člověka mají, jak s nimi dokáží žáci hospodařit a jak vůbec peníze fungují v oběhu a všude kolem nás, proto chceme nadále rozvíjet u žáků povědomí o finančním světě.

Naše motto: „Naučte se spravovat peníze moudře, ušetřete do budoucnosti a vydělávejte pro sebe a svou rodinu“. A to je hlavní důvod výuky finanční gramotnosti na naší škole.

Autor: Eva Motyčková