Projekt za 175 milionů korun má za úkol kromě čištění od bahenních nánosů také odstraňování náletových dřevin i náhrady porostů původními druhy také propojení ramen s řekou Moravou.

U vzniku původní studie, jež se stala odrazovým můstkem k současnému oživování umírajících vodních ploch někdejších meandrů řeky Moravy, stál v roce 2005 krajinářský architekt Martin König. Podle něj jde v případě likvidace dřevin na březích o odstraňování nepůvodních druhů a jejich následné nahrazení stromy takzvaného měkkého a tvrdého luhu.

„Je dobře, že se po těch letech tyto změny konečně začaly dít. Projekt má potenciál, aby se stal ukázkovým příkladem návratu poškozeného území zpět do přírody,“ řekl Martin König před časem Deníku.

Projekt, který byl zahájen na začátku listopadu 2018 a jehož realizace má trvat až do konce roku 2023, mnohokrát odložili.

„Revitalizace odstavených ramen řeky Moravy byla městem Staré Město připravována více než čtrnáct let. Osobně si myslím, že se jedná o velmi dobrý záměr, který dokáže zadržet vodu v krajině a postupně oživit umírající lokalitu. Ta bude sloužit širokému okolí a především občanům Starého Města,“ sdělil někdejší staroměstský starosta a současný senátor Josef Bazala.

Nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje v Uherském Hradišti pod drobnohledem
VIDEO: Kde je nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje

Do obnovy slepých ramen Moravy se nakonec pustil zapsaný ústav Slepá ramena zastoupený ředitelem Radkem Fojtíkem. Podle jeho slov došlo k vykácení agresivní stromové zeleně, zejména javoru jasanolistého a akátu a jejímu nahrazení více než 36 tisíci keři a původními dřevinami, zejména dubem, jilmem, habrem, topoly a vrbami. Krom toho, je cílem projektu také propojení vybraných slepých ramen a jejich vyčištění od nánosu sedimentů a vytvoření přirozeného přechodu pro ryby.

Konkrétně u slepých ramen Vytrávené a Zasypané je bylo nutné vyčistit od nánosů kalů z bývalého cukrovaru a směsného stavebního materiálů, který byl do slepých ramen vyvážen za minulého režimu, kdy se mimo jiné na ekologii nedbalo.

Pokud by se sedimenty neodstranily a nedošlo k propojení zásobení vodou z řeky Moravy, bylo by podle odborníků jen otázkou času, kdy by slepá ramena zcela vyschla.

Po revitalizaci podle slov Radka Fojtíka bude mít veřejnost, včetně spolků hospodařících v blízkosti slepých ramen, stejný přístup do jejich okolí jako před zahájením projektu.