Několik úlomků keramiky z dob neolitu, respektive mladší doby kamenné, společně se sídlištními objekty jsou prozatím nejhodnotnějšími nálezy letní sezóny.

„O lokalitě jsme věděli a počítali s tím, že než se stavební čety pustí do své práce, je i podle zákona potřeba provést archeologický průzkum, abychom zachránili případné nálezy," vysvětlil archeologický odborník Luděk Galuška.

S průzkumem přitom začal tým odborníků už v polovině června. Až v nedávné době však přispěla lokalita Louky k bohaté historii vykopávek ve Starém Městě.

„Nejprve se příliš nedařilo i díky panujícímu suchu. Naštěstí nakonec zapršelo a díky tomu jsme byli schopni objevit cenné úlomky. Jeden z nich navíc pochází ze staršího období neolitu, čili mladší doby kamenné," pochvalovala si vedoucí výzkumného týmu Lucie Valášková.

Zdržení v budování nové průmyslové zóny se nejenom obyvatelé, ale ani firmy nemusejí obávat. Vše bylo předem s investory domluveno a nálezy tak s největší pravděpodobností neohrozí smluvené termíny.

„Samotná stavba ještě nezačala a nepředpokládáme, že by se měl její začátek kvůli vykopávkám odložit," dodala Lucie Valášková.