„Ihned po povodni jsme provedli prohlídky břehů a zjistili jsme nátrže ohrožující stabilitu břehů. Vlivem kolísání hladiny hrozí další narušování a zvětšování nátrží, u kterých by se následná oprava mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování těchto nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Z tohoto důvodu jsme začali připravovat projekty na odstranění těchto povodňových škod,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce na odstraňování povodňových škod odstartovaly v září a probíhají na třech úsecích na pravém břehu mezi lávkou pro pěší v Uherském Hradišti a mostem přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v celkové délce přibližně 4 kilometry a na levém břehu od zaústění Olšavy k mostu přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v délce 540 metrů.

„Opravy provádíme přírodními materiály s pomocí lomového kamene. Tento přírodě blízký postup jsme zvolili i v navazujících úsecích, které byly opraveny již dříve,“ dodal Gargulák.

Pálenice Zdeňka Halíka v Boršicích u Blatnice.
Páleničáři hlásí mizerný rok pro letní kvasy. Náhradou je hojnost trnek

Opravy budou probíhat postupně až do konce roku 2023 a vyžádají si náklady ve výši 35 milionů korun.

„Opravy jsou financovány z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku,“ poznamenal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Říjnová povodeň 2020 podle jeho slov zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm.

V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm).

„Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 milionů korun,“ řekl Petr Chmelař.