Jejím záměrem je rovněž zachovat a rehabilitovat pro náš kraj typické ovocné stromy, jednak jako dárce plodů, a také jako součást mnoha tradic a významných krajinných prvků.

„V první fázi monitorujeme zajímavé a památné stromy,“ vysvětluje spoluautorka projektu Jana Bujáková. Zároveň by tak podle Bujákové měly k zahrádkářům směřovat informace o tom, ve kterých genofondech se tyto zajímavé odrůdy nacházejí, aby měli možnost je dále pěstovat a šířit. „Projekt je ale cílen i na cestovní ruch, máme totiž v plánu vybudovat virtuální ovocnou stezku,“ přiznává Bujáková. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty navíc plánuje v návaznosti na tento projekt pořádat zajímavé edukační projekty také pro děti. „Máme už nyní k dispozici zajímavou vzdělávací pomůcku pro školy zaměřenou na ekologické výukové programy,“ prozradila Marie Petrů z karpatského vzdělávacího střediska, a dodala, že jí tak projekt přímo nabízí doplnění o informace o řadě ovocných odrůd.

Historické oživování vzácných odrůd stromů vítá i Květoslav Fryšták z odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti. Podle něj jde o návrat ke kořenům a tradicím. Ovocnářství u nás bylo totiž údajně velmi silné a bylo jedním z hlavních zdrojů potravy a obživy lidí na Slovácku. „I my jsme vloni začali budovat sad krajových odrůd na Rochusu, takže i u nás se tyto projekty ubírají podobným směrem.“

Odrůd, které stojí za pozornost svých ochránců, je přitom mnoho, přičemž každý region má své specifické ovocné stromy. „Slivoně, švestky, některé druhy jabloní, to všechno chránit má smysl,“ říká propagátorka vzácných ovocných stromů na Slovácku Hana Možíšková. Hlavní podle ní je, nově vysazovat odrůdy, které jsou mrazuvzdorné. Pak můžou zůstat zachovány i do budoucna.

Nejen zachování jednotlivých stromů je ale cílem celého snažení místní akční skupiny a vzdělávacího střediska. Obě instituce chtějí zároveň jako související aktivity podporovat například košty tradičních místních produktů, zpracovatele ovoce, jako například moštárny, a kromě webových stánek vydávat i propagační materiály využitelné pro cestovní ruch. Dokončení projektu je naplánováno na jaro příštího roku.

Petra Kučerová