Stavební dělníci v ní budují na loni odkrytých základech repliku opevnění bývalého cisterciáckého kláštera, jeho severovýchodní kruhové věže a opatského domu ze 13. století. „Základy cisterciáckých staveb jsou zvedány do úrovně necelého metru nad terén, aby návštěvník, který bude po nich procházet po mlatových cestičkách, viděl obrysy někdejších objektů v jejich původní historické podobě," uvedl Miroslav Machala, technický dozor investora.

Stavební dělníci musí budování zvýšených základů staveb přizpůsobovat kameny jejich historické skutečnosti, k čemuž využívají rozsáhlého archeologického výzkumu, jenž budování replik předcházel. „V plné kráse by se měly repliky zmíněných objektů ukázat veřejnosti koncem letošního května. Náklady na jejich vystavění se vyšplhají na téměř osm milionů korun," informovala Věra Homoláčová, koordinátorky projektu obnovy církevního centra Velehradu.

Rozsáhlá omlazovací kúra a stavební úpravy nadzemní i podzemní části církevního areálu, kterou odstartoval 16. prosince 2009 tehdejší ministr kultury Václav Riedlbauch, přijde na 346 milionů korun. 294 miliony uhradí evropské fondy a zbytek půjde ze státní rozpočtu. Všechny opravy měly být podle projektu ukončeny už v loňském roce, pravděpodobně však skončí až letos v srpnu. „Hlavním důvodem zpoždění byl velký rozsah archeologických nálezů, kvůli nimž se musely práce zastavit. Nejvíce jich bylo při obnově ploch kolem baziliky, v lapidáriu a v zahradě, kde se nacházejí základy opatského domu," vysvětlila Věra Homoláčová s tím, že šlo o výzkum na území národní kulturní památky, kde se dal výskyt pozůstatků středověkých stavebních aktivit očekávat. „V případě objevu středověkého koridoru před vstupem do lapidária bylo dokonce nutné přistoupit ke změně projektu" potvrdil archeolog Zdeněk Schenk.

I po skončení projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy čekají velehradský klášterní areál další opravy. Nutně je bude potřebovat ohradní zeď po celém obvodu církevního areálu a Stojanova gymnázia. „Pokud bude vypsán dotační titul nebo jiná výzva, má farnost připraveny veškeré podklady pro to, aby se do nich mohla přihlásit a opravy provést," nechala se slyšet Věra Homoláčová. Prozradila, že farnímu úřadu byly navíc z dotace Regionální operačního programu Zlínského kraje přiklepnuty peníze na opravu ohradní zdi u fary, vedoucí od základů severozápadní hranolové věže k silnici z centra obce na Tupesy. I tam se však mohou podle archeologů objevit zajímavé nálezy.