Návštěvníci museli splnit úkoly na šesti stanovištích, část se jich nacházela v archivu, část v přístavu a část ve dvoře Povodí Moravy.

Děti si zkoušely například ulovit kovovou rybku na háček, uvázat lodní uzel nebo musely rozpoznat ryby.

Archiv se postaral o historizující pohled, kdy tam mohli příchozí zhlédnout krátké filmy o vodní cestě nebo si prohlédnout historické fotky.

"Snímky jsou zapůjčené ze zlínského archivu, kde jsou uchovávány materiály o baťovském koncernu. Byla už minulý týden ve Zlíně, teď je u nás a na konci měsíce se objeví v Hodoníně," prozradil ředitel Státního okresního archivu Lukáš Čoupek.

Na nádvoří instituce si pak zájemci mohli vyzkoušet nabírání vody ze studny.

Domů si pak mohli odnést knihu, která vyšla k výročí. Za úspěšné absolvování všech stanovišť se dítě a jeho doprovod půl hodiny projeli po řece Moravě na lodi Noe. 

Soubor Lúčnica na Kunovském létě
Lúčnica přilákala na Kunovské léto stovky návštěvníků
Problémy se staroměstským koupalištěm hlásí desítky rodičů. Úrazy dětí způsobeném pravděpodobně hrubým povrchem bazénu musí ošetřovat plavčík. Na fotce ošetřené palce jednoho z dětí Andrei Mánkové.
Bez bot do vody nechoďte! Staroměstské koupaliště hlásí desítky úrazů